Markanvisningar inom Stadshagen

Flygbild över Stadshagen.
Flygbild över Stadshagen. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret.

Ett planförslag för Stadshagen har tagits fram enligt det uppdrag stadsbyggnadskontoret fick vid stadsbyggnadsnämndens möte i februari 2014 och enligt inriktningen i det planprogram för nordvästra Kungsholmen som godkändes 2002.

Marken inom Stadshagen ägs till stor del av Stockholm stad. Delar av marken har markanvisats till Stockholmshem, Svenska Hem i Bromma, Primula Byggnads AB, Byggnadsaktiebolaget Wallin AB, Folkhem AB, Einar Mattsson Projektutveckling AB, JM AB, AB Borätt, Besqab Projektutveckling AB, Järntorget Bostad AB, Akademikerförbundet SSR och Balder Sankt Göran AB.

Markanvisningar Stadshagen

Utöver de byggherrar som erhållit markanvisning deltar andra markägare (Stadsholmen, Landstinget (Locum), Fastighets AB Gångaren (Electrolux), Stockholmshem med flera)

Kontakt

Niclas Falkenbert

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad