dcsimg
Projekt Pågående

Stockholm Central–Stockholms södra, Getingmidjan

Allt fler åker tåg. Det ställer höga krav på järnvägen, som ska vara punktlig och säker. Trafikverket gör nu en historisk satsning på att rusta järnvägen för framtiden. Störst åtgärd i Sverige görs på sträckan Stockholm Central till Stockholms södra.

Projektfakta

Sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra rustas upp

Getingmidjan, sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra är en viktig del av järnvägsnätet och en av de mest trafikerade sträckorna i hela landet. Anläggningen är till stora delar från 1950-talet och i behov av upprustning och underhåll.

 Sträckan har två spår och är två km lång. Här passerar i stort sett alla tåg till och från södra Sverige. Järnvägen på sträckan är i behov av omfattande renovering och underhåll. Upprustningsbehoven handlar bland annat om att broarnas grundläggning ska förstärkas, brobanor ska bytas, betongkonstruktioner i tunnlarna ska repareras.

Hårt trafikerad sträcka

Stockholm växer och det ställer höga krav på infrastrukturens anpassning. Sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan, är en viktig del av järnvägsnätet och en av de mest trafikerade i hela landet. Här passerar alla tåg till och från södra Sverige. Blir det stopp på denna sträcka av någon anledning så får det konsekvenser för stora delar av Sveriges järnvägstrafik.

Efter upprustningen kommer Getingmidjan att ha samma placering och samma antal spår som den har idag.

Stor påverkan

Det går inte att rusta upp en av Sveriges viktigaste järnvägssträckor utan att det påverkar trafiken och de som reser med tågen. Trafikverkets arbete med att rusta upp Getingmidjan kommer att påverka både tågresenärer, de som bor, jobbar, går, cyklar och åker bil längs den aktuella sträckan.

Den 2 juli stängs ett körfält av på Centralbron i södergående riktning

Arbetet med Getingmidjan påverkar även biltrafiken. Med start måndag den 2 juli kommer ett körfält att stängas av på Centralbron i riktning mot Söderledstunneln och Nynäshamn. Det förväntas bli köer som sträcker sig från Centralbron upp på Klarastrandsleden, upp på Vasagatan och in mot Klaratunneln.

Det högra södergående körfältet på Centralbron kommer att stängas av på en sträcka av cirka 300 meter i höjd med Riddarholmen. Avstängningen sker mellan den 2 juli och 17 augusti. En infart och en utfart för byggtrafik kommer finnas från det avstängda körfältet. Avstängningen beror på underhållsarbetet av Getingmidjan.

Det kommer inte påverka möjligheten att svänga av mot Nacka/Stadsgårdskajen.

Påverkan på vägtrafiken bedöms vara störst under de första veckorna i juli. Därefter förväntas problemet minska då fler har semester och kvarvarande trafikanter anpassat sig till trafiksituationen (hittat annan resväg eller reser annan tid och så vidare). Efter en lugnare sommarperiod kan det bli problem igen i augusti då många trafikanter kommer tillbaka och arbetet på Centralbron ännu inte är avslutat.

Det förväntas bli köer som sträcker sig från Centralbron upp på Klarastrandsleden, upp på Vasagatan och in mot Klaratunneln.

Tegelbacken - körfält påverkas

Måndag 25 juni stängdes två körfält av på Tegelbacken (under Centralbron och järnvägsbron) i östlig riktning och ett körfält stängas av i västlig riktning. Detta kommer att pågå till andra halvan av juli. Omkring 23-24 juli byter det riktning och två körfält stängs av i västlig riktning, medan ett är avstängt i östlig riktning. Arbetet på Tegelbacken beräknas klart 31 augusti

Tidplan

Nu – 2018 förberedande arbeten.
2017 – 2021 pågår de stora arbetena med Getingmidjan.
2018 – 2020 kommer Getingmidjan att stängas av helt under 8 veckor på somrarna.

Vem

Trafikverket är ansvarig för projektet. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat SL, Stockholms stad, Statens fastighetsverk samt Stockholms hamnar.

Uppdaterad