dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Stockholms Framtidsgator: Tjärhovsgatan

Södermalm

Tjärhovsgatan görs tillfälligt om till en plats för aktivitet, rörelse och vistelse inom pilotprojektet Stockholms Framtidsgator.

Projektfakta

Tjärhovsgatan intill Katarina Norra skola är en av tre gator som utsetts till att bli en Framtidsgata i pilotprojektet Stockholms Framtidsgator.

Pilotprojekt för att testa nya stadsmiljöer

Stockholms Framtidsgator är ett pilotprojekt för att testa och utveckla nya stadsmiljöer. Projektet fokuserar på gator intill skolor som kan gynnas extra av att använda gaturummet som en plats för aktivitet, lek och rörelse. Skolorna har anmält sitt intresse till att vara med i projektet och bjuds in till att delta i workshops om hur gatan kan förändras.

Lämna förslag

Vad vill du ska hända på Tjärhovsgatan? Vi samlar in idéer, tankar och synpunkter på gatan för att skapa en framtidsgata efter vad du vill använda den till. Det kan vara allt ifrån vilka möbler du vill ha, vad du vill kunna leka och hur du vill kunna röra dig på gatan. Här gäller det att tänka kreativt och fritt – en framtidsgata ska vara något du inte har sett förut!

Skicka in dina idéer till Tjärhovsgatan via den här enkäten 

I enkäten ska du klicka på den plats på gatan som du vill lämna din synpunkt på. Du får sen skriva din idé och skicka in till projektet. Dina inskickade idéer visas öppet och går att se för alla. Svara också gärna på två enkätfrågor som hjälper oss att bedöma hur väl projektet har lyckats.

Mer om projektet

Stockholms stad ansvarar för och finansierar projektet. Projektet är kopplat till forskningsprojektet SMARTA gator vid KTH som drivs av Spacescape och vars forskning finansieras av medel från Vinnova.

Pilotprojektets tre delar 

Skapa dialog: Stockholms Framtidsgator vill ha dialog med barn, unga och övriga stockholmare för att kunna utforma gatan efter era önskemål. Det är viktigt att ni som vistas på platsen också ges möjlighet att påverka den. 

Testa nya lösningar: Projektet vill testa nya lösningar på hur en gata kan göras om för att bli mer vistelsevänlig och locka till aktivitet och rörelse. 

Utvärdera och mäta: Projektet vill utvärdera hur de nya lösningarna fungerar och vilken effekt de ger. Hur många fler vistas på platsen? Hur länge stannar man på platsen? Hur många upplever platsen som roligare, trevligare och tryggare?

Tidplan

Pilotprojektet pågår under hela 2020. Idéer och synpunkter samlas in under våren och gatan görs om i augusti/september.

Tre gator ska bli Framtidsgator

Utöver Tjärhovsgatan ska även Hälsingegatan (vid Gustav Vasa skola) och Parmmätargatan (intill Eiraskolan) göras om till Framtidsgator.

Läs mer om Framtidsgatan på Hälsingegatan
Läs mer om Framtidsgatan på Parmmätargatan

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad