Gruppträning i lummig park.
Gruppträning i park. Foto: Anna Åberg
Projekt Planerat

Stora Essingens nya utegym

Stora Essingen

Det finns behov av att öka möjligheterna för utomhusträning på Stora Essingen. Planeringen av ett nytt utegym har startat och nu finns möjlighet att tycka till om val av plats för anläggningen.

Projektfakta

Kungsholmens stadsdelsförvaltning planerar att bygga ett utegym på Stora Essingen, för att främja motion och rörelse och komplettera de populära och välbesökta promenad- och motionsstråk som idag finns på ön. För att förankra projektet bland boende och besökare i området finns det möjlighet att tycka till om tre förslag på framtida placering av utegymmet. Utegymmets storlek och utformning kommer att anpassas till den plats som väljs och erbjuda möjlighet att träna både med redskap och med den egna kroppsvikten. 

Plats för utegymmet

Vi har valt ut tre potentiella platser för ett utegym, som ligger på parkmark som stadsdelsförvaltningen har rådighet över. Platserna har också valts med hänsyn till en rad förutsättningar, bland annat behovet av markberedning, storlek, omkringliggande vegetation, kommande exploateringar och dess anslutning till befintliga motions- och promenadstråk. Vi avser att gå vidare med planering av ett utegym på en av dessa platser.

Under rubriken "Vill du veta mer?" finns mer information om de utvalda platserna samt en beskrivning över vilka platser som valts bort och varför.

Tyck till via enkät

Från 14 juni till 31 augusti 2021 finns det möjlighet att tycka till om tre förslag på var utegymmet ska ligga. Via en enkät kan du rösta på din favoritplats och även ge önskemål på vad det nya utegymmet bör innehålla. Efter avlutad dialog kommer svaren från enkäten att sammanställas och vi kommer besluta om vilken placering utegymmet får. I samband med detta kommer även utrustning och utformning tas fram, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in via enkäten.

Webbenkät

Webbenkät om utegym på Stora Essingen.

Pappersenkät

Vill du hellre svara på enkäten på papper går det bra att kontakta parkmiljöavdelningen på 08-508 08 000 eller kungsholmen@stockholm.se, så ser vi till att enkäten postas till dig.

Tidplan

  • Medborgardialog, tyck till via enkät: 14 juni till 31 augusti 2021
  • Planering: hösten 2021
  • Genomförande: våren 2022.

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad