dcsimg
Visionsbild över området. AIX arkitekter
Visionsbild över området. AIX arkitekter
Projekt Pågående

Större skola, förskola och idrottshallar byggs i Älvsjö

Solberga

Kämpetorpsskolan byggs ut för att möta behovet av elevplatser i närområdet. Skolans tidigare gymnastiksal ersätts av en ny idrottsplats bestående av två fullstora idrottshallar samt en 11-spelsplan i konstgräs. En ny förskola ska också byggas i området.

Under byggtiden

Projektfakta

Utbyggd skola, ny förskola och idrottsplats

Kämpetorpsområdet ligger i nära anslutning till Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga, där många nya kvarter av lägenheter nu byggs. För att möta behovet av elevplatser i närområdet ska Kämpetorpsskolan byggas ut och planeras öka från drygt 300 elever till en F-9 skola för cirka 1000 elever.

Skolans tidigare gymnastiksal räcker inte för kommande behov utan har rivits till förmån för en ny idrottsplats. Den nya idrottsplatsen består av två idrottshallar med tillhörande servicefunktioner, samt en 11-spelsplan i konstgräs.

En ny permanent förskola ska också byggas i området. Förskolan kommer att rymma sex avdelningar fördelade på två plan.

Byggaktörer

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) bygger skola och förskola. Fastighetskontoret (Stockholms stad) bygger idrottsplats. 

Tidplan

  • Arbeten startade i början av 2017. 
  • Byggnationen beräknas färdigställas hösten 2019.
  • Inflyttning av verksamheten beräknas ta cirka ett halvår. Skolan, förskolan samt ny idrottshall och fotbollsplan planeras öppna till vårterminen 2020.

Bildgalleri

Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: Liljewall arkitekter.
Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: Liljewall arkitekter.
Kämpetorps idrottshall till vänster och förskola till höger. Illustration: Liljewall arkitekter.
Visionsbild Kämpetorps förskola, Liljewall Arkitekter
Visionsbild Kämpetorps förskola, Liljewall Arkitekter

Läs mer om projekten i Kämpetorp

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakter

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan och förskolan.

Fastighetskontoret

Frågor om byggandet av idrottshallen och konstgräsplanen.

Läs mer om områdets utveckling

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad