dcsimg
Visionsbild över området. AIX arkitekter
Visionsbild över området. AIX arkitekter
Projekt Genomfört

Större skola, förskola och idrottshallar i Älvsjö

Solberga

Kämpetorpsskolan har byggts ut för att möta behovet av elevplatser i närområdet. Skolans tidigare gymnastiksal har ersatts av en ny idrottsplats bestående av två fullstora idrottshallar samt en 11-spelsplan i konstgräs. Området har även fått en ny förskola.

Under byggtiden

Projektfakta

Utbyggd skola, ny förskola och idrottsplats

Kämpetorpsområdet ligger i nära anslutning till Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga, där många nya kvarter av lägenheter nu byggs. För att möta behovet av elevplatser i närområdet har Kämpetorpsskolan byggts ut och ökat sin kapacitet från drygt 300 elever till en F-9-skola för cirka 1000 elever.

Skolans tidigare gymnastiksal räckte inte för dagens behov och revs till förmån för den nya idrottsplatsen. Den nya idrottsplatsen består av två idrottshallar med tillhörande servicefunktioner, samt en 11-spelplan i konstgräs.

En ny förskola har byggts i området och rymmer sex avdelningar fördelade på två plan.

Byggaktörer

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har byggt skola och förskola. Fastighetskontoret (Stockholms stad) har byggt idrottsplatsen. 

Tidplan

  • Arbeten startade i början av 2017. 
  • Byggnationen färdigställdes hösten/vintern 2019.
  • Verksamheterna flyttade in under vintern 2019/2020.
  • Den utbyggda skolan, idrottsplatsen och förskolan Invigdes den 7 februari 2020.

Bildgalleri

Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: NIRAS arkitekter.
Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: NIRAS arkitekter.
Kämpetorps idrottshall till vänster och förskola till höger. Illustration: NIRAS arkitekter.
Visionsbild Kämpetorps förskola, Liljewall Arkitekter
Visionsbild Kämpetorps förskola, Liljewall Arkitekter

Läs mer om skolan och idrottsplatsen

Läs mer om områdets utveckling

Kontakter

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan och förskolan.

Fastighetskontoret

Frågor om byggandet av idrottshallen och konstgräsplanen.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad