Visionsbild över området. AIX arkitekter
Visionsbild över området. AIX arkitekter
Projekt Genomfört

Större skola, förskola och idrottshallar i Älvsjö

Solberga

Kämpetorpsskolan har byggts ut för att möta behovet av elevplatser i närområdet. Skolans tidigare gymnastiksal har ersatts av en ny idrottsplats bestående av två fullstora idrottshallar samt en 11-spelsplan i konstgräs. Området har även fått en ny förskola.

Under byggtiden

Projektfakta

I området Älvsjöstaden, mellan Älvsjö station och Kämpetorpsskolan, byggs nu cirka 1800 nya bostäder, lokaler, förskolor och parker. För att möta behovet av elevplatser i närområdet har Kämpetorpsskolan byggts ut och ökat sin kapacitet från drygt 300 elever till en F-9 skola för cirka 1 000 elever. En ny förskola har också byggts vid den nya lokalgatan Medaljonggatan. Förskolan inrymmer sex avdelningar på två våningsplan.  

När området växer ökar också behovet av idrottshallar och konstgräsplaner för att ge fler stockholmare möjlighet att utöva idrott. En ny idrottsplats har därför byggts med en dubbel idrottshall och en 11-spelplan i konstgräs. Under dagtid används hallarna och spelplanen för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet.

Byggaktörer

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har byggt skola och förskola. Fastighetskontoret (Stockholms stad) har byggt idrottsplatsen. 

Tidplan

  • Arbeten startade i början av 2017. 
  • Byggnationen färdigställdes hösten/vintern 2019.
  • Verksamheterna flyttade in under vintern 2019/2020.
  • Den utbyggda skolan, idrottsplatsen och förskolan Invigdes den 7 februari 2020.

Bildgalleri

Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: NIRAS arkitekter.
Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: NIRAS arkitekter.
Kämpetorps idrottshall till vänster och förskola till höger. Illustration: NIRAS arkitekter.
Visionsbild Kämpetorps förskola, Liljewall Arkitekter
Visionsbild Kämpetorps förskola, Liljewall Arkitekter

Läs mer om områdets utveckling

Kontakter

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad