dcsimg
Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: Liljewall arkitekter.
Projekt Pågående

Utbyggnad av Kämpetorpsskolan och ny förskola

Solberga

Kämpetorpsskolan byggs ut för att möta behovet av elevplatser i närområdet. En ny förskola ska också byggas i området.

Bildgalleri

Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: Liljewall arkitekter.

Projektfakta

Utbyggd skola och ny förskola

Kämpetorpsområdet ligger i nära anslutning till Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga, där många nya kvarter av lägenheter nu byggs.

För att möta behovet av elevplatser i närområdet ska Kämpetorpsskolan byggas ut och planeras öka från drygt 300 elever till en F-9 skola för cirka 1000 elever.

Skolans tidigare gymnastiksal räcker inte för kommande behov utan har rivits till förmån för en ny idrottsplats. Den nya idrottsplatsen består av två idrottshallar med tillhörande servicefunktioner, samt en 11-spelsplan i konstgräs.

En ny permanent förskola ska också byggas i området. Förskolan kommer att rymma sex avdelningar fördelade på två plan.

Byggaktörer

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), i samarbete med Stockholms stad.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i juni 2016
  • Arbeten startade i början av 2017.
  • Byggnationen beräknas färdigställas hösten 2019.
  • Inflyttning av verksamheten beräknas ta cirka ett halvår. Skolan, förskolan samt ny idrottshall och fotbollsplan planeras öppna till vårterminen 2020.

 

Läs mer om hela planområdet

Kontakter

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad