dcsimg
Kämpetorpshallens entré.
Kämpetorpshallens entré. AIX Arkitekter
Projekt Pågående

Ny idrottsplats vid Kämpetorpsskolan

Solberga

Stockholms stad utvecklar idrottsplatsen vid Kämpetorpsskolan genom att bygga en ny dubbel idrottshall och 11-spelplan i konstgräs, fastighet Medaljongen 4. Projektet påbörjades i april 2018 och invigs i början av 2020.

Projektfakta

I området Kabelverket, mellan Älvsjö station och Kämpetorpsskolan, byggs nu cirka 1800 nya bostäder, lokaler, förskolor och parker. Kämpetorpsskolan byggs ut och kommer öka från drygt 300 elever till en F-9 skola för cirka 1000 elever. När området växer ökar behovet av idrottshallar och konstgräsplaner.

Den nya konstgräsplanen tillsammans med den nya dubbla idrottshallen kommer att ge fler stockholmare möjlighet att utöva idrott i området. Under dagtid kommer hallarna och spelplanen användas för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet.

Två fullstora idrottshallar och konstgräsplan

Den nya dubbla idrottshallen innefattar två fullstora idrottshallar med tillhörande servicefunktioner. 11-spelsplanen i konstgräs har spelmått som är godkända för ungdomsmatcher.

Den dubbla idrottshallen utformas för att passa med utbyggnaden av Kämpetorpsskolan och byggs i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Guld med bland annat grönt tak och godkända byggmaterial. Hallen kommer vara tillgänglighetsanpassad.

Tidplan

Idrottsplatsen planeras att invigas i början av 2020 tillsammans med Kämpetorpsskolan. 

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Läs mer om hela planområdet

Kontakt

Hans Eriksson

Idrottsplanerare, idrottsförvaltningen

Tomas Lennartsson

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad