Projekt Genomfört

Nya träd på Strandliden

Hässelby

Stockholms stad planterar träd och renoverar växtbäddar på Strandliden med start under hösten 2018. Arbetet beräknas genomfört vintern 2018-2019.

Projektfakta

Flera av träden på Strandliden (sträckan nr 47-65), har redan tagits bort och de som är kvar mår inte bra. Förutsättningarna för trädens rötter har under många års tid kontinuerligt försämrats och Stockholms stad kommer därför att plantera nya friska träd på sträckan. De träd som finns kvar byts ut och där det saknas träd planterar vi nya.

Moderna växtbäddar med biokol

De nya träden planteras i moderna växtbäddar som ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa samtidigt som de ger möjlighet att fördröja dagvatten och därigenom avlasta dag- vattenledningssystemet. Träden som planteras är av en blommande, lägre art som inte bär frukt.

Tidplan

Arbetet utförs av Stockholms stads entreprenörer och beräknas vara klart under hösten 2019.

Aktuellt område på Strandliden.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad