Kartbild över området som sak bebyggas.
Projekt Planerat

Student- och forskarbostäder på Norra Djurgården

Östermalm

På Norra Djurgården ska 150-200 nya bostäder byggas för studenter- och forskare samt forsknings- och undervisningslokaler.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av befintlig fastighet tillskapa byggrätter för att uppföra bostäder som inrymmer 150-200 boplatser för studenter och forskare samt undervisnings- och forskarlokaler, inom fastigheten Norra Djurgården 1:44, Kräftriket.

Det är Statens Fastighetsverk som äger fastigheten och Akademiska Hus AB som arrenderar marken och äger och förvaltar samtliga byggnader på fastigheten. Kungliga Djurgården är kunglig mark som förvaltas av Kungliga Djurgårdförvaltningen där Kungen har dispositionsrätt.

I samband med att området förtätas föreslås det även att man ska tillvarata och stärka kultur-och naturvärden på platsen samt upprusta institutionsparken. Det är positivt med kopplingen till Brunnsvikens rekreations- och naturområde samt att kopplingen till Stockholms universitetsområde i Albano stärks.

Tidplan

  • Start-PM: maj 2021
  • Samråd: maj 2022
  • Granskning: jan 2023
  • Antagande: maj 2023

Byggaktör

Akademiska hus AB

 

Kontakt

Anna Arén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad