Tecknad bild av huset.
Vy från sydväst. Huset sett från tunnelbanestationen Sandsborgs perrong. (Illustration: Reflex Arkitekter.)
Projekt Planerat

Studentbostäder i Dalens centrum

Gamla Enskede

Detaljplanen, Dalen 13, gör det möjligt att bygga ett lamellhus med cirka 50 studentlägenheter på platsen för en grusad bollplan. En miljöstuga kommer att rivas och ersättas med en ny. En ny mindre konstgräsplan ersätter den tidigare bollplanen.

Tecknad bild av huset sett från sidan
Studenthuset sett från sydöst med torget i ryggen. Den inhägnade konstgräsplanen och parkytan i förgrunden. Illustration av Reflex Arkitekter.
Tecknad bild av huset.
Vy från sydväst. Huset sett från tunnelbanestationen Sandsborgs perrong. (Illustration: Reflex Arkitekter.)
Karta över området.
Situationsplan, Dalen 13

Projektfakta

50 studentbostäder

Cirka 50 studentbostäder i lamellhus strax norr om Dalens centrum.

Planområdet är beläget i västra kanten av stadsdelen Dalen, strax intill Dalens centrum och Sandsborgs tunnelbanestation. Planområdet utgörs till största delen av en grusad bollplan på fastigheten Enskede Gård 1:1 samt en infartsgata med tillhörande vändplan/lastgård på fastigheten Dalen 13. Planområdet omfattar cirka 3 400 kvadratmeter.

Brist på studentbostäder i området

Idag finns inga studentbostäder i området som ligger i den utbyggda tunnelbanans influensområde.

Tidplan

  • Samråd hölls 21 maj – 2 juli 2015.
  • En första granskning hölls 4e kvartalet 2017.
  • En andra granskning pågår 21 november - 19 december 2018.

Byggherrar

Svenska Bostäder och Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Nya bostäder vid Dalens centrum

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad