Tensta, Bränninge 1, Belatchew arkitekter
Tensta, Bränninge 1, Belatchew arkitekter
Projekt Genomfört

Studentbostäder i Tensta centrum

Tensta

Vid tunnelbanan i Tensta centrum, kvarteret Bränninge 1, färdigställdes ett 18 våningar högt hus med cirka 240 studentbostäder under våren 2017. Den höga byggnaden är en visuell hållpunkt för Tensta centrum och Tensta.

Projektfakta

Varför?

Nya bostäder i centrum har inneburit en förstärkning av Tensta centrum och ökad trygghet. Läget är bra för studentbostäder tack vare närheten till buss- och tunnelbana, centrum och till Kista arbetsområde.

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och staden har även som målsättning att anvisa mark för fler studentbostäder.

Vad?

Studentbostäder i Tensta centrum. På platsen låg tidigare Spånga-Tensta förvaltningsbyggnad. 

I bottenvåningen finns kommersiella lokaler. På övriga våningar ryms 223 ettor (cirka 23 kvadratmeter), 17 tvåor (cirka 47 kvadratmeter). Fasaden är klädd med olikfärgade skivor.

Jämfört med start-PM har två våningar tillkommit genom en ny bjälklagskonstruktion men inom samma totalhöjd. De två våningarna rymmer 30 lägenheter.

Byggnaden är totalt cirka 56 meter hög.

Vem?

Byggherre är Åke Sundvall Projekt AB.

Lägenheterna förmedlades via Stockholms stads bostadsförmedling.

När?

Byggstart hösten 2015. Klart våren 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad