Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Studentbostäder vid Bäckaskiftsvägen

Stureby

Förslaget vill göra det möjligt att bygga cirka 26 studentbostäder vid korsningen Bäckaskiftsvägen och Bastuhagsvägen i Stureby. Fastighet som berörs är Farfarstäppan 2.

Projektfakta

Planförslaget syftar till att möjliggöra för cirka 26 studentbostäder med lokaler i bottenvåningen i Stureby. Bostäderna är tänkta som hyresrätter och ligger i ett kollektivtrafiknära läge.

Förslaget förutsätter rivning av befintlig byggnad i en våning med ändamålet handel. Den befintliga byggnaden har tidigare haft en central funktion som butik. Den nya byggnaden med lokaler i bottenvåningen ska bidra till att platsen fortsatt fungerar som ett lokalt centrum i området.

Preliminär tidplan

  • Start-PM, oktober 2021
  • Samråd, 14 februari-28 mars 2023
  • Granskning, november 2023
  • Antagande, mars 2023

Byggaktör

Bäckaskiftshuset AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Daniel Sandström

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Abdifatah Sahal

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad