Projekt Planerat

Studentbostäder vid Bäckaskiftsvägen

Stureby

Förslaget vill göra det möjligt att bygga cirka 26 studentbostäder vid korsningen Bäckaskiftsvägen och Bastuhagsvägen i Stureby. Fastighet som berörs är Farfarstäppan 2.

Inbjudan till samråd

Projektfakta

Planförslaget syftar till att möjliggöra för cirka 26 studentbostäder med lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen i Stureby. Bostäderna är tänkta som hyresrätter och ligger i ett kollektivtrafiknära läge.

Förslaget förutsätter rivning av befintlig byggnad i en våning. Den befintliga byggnaden har tidigare haft en central funktion som butik men används idag som kontor. Den nya byggnaden med lokaler i bottenvåningen ska genom placering och utformning bidra till att utveckla platsen som ett lokalt centrum och mötesplats i området.

I förslaget placeras den nya byggnaden närmre gatan än befintlig byggnad och har entréer mot båda gatorna. Bilparkering sker främst i garage för att möjliggöra en bostadsnära gård. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM, oktober 2021
  • Samråd, 14 februari-28 mars 2023
  • Granskning, november 2023
  • Antagande, mars 2024

Byggaktör

Bäckaskiftshuset AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Daniel Sandström

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Abdifatah Sahal

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad