Projekt Pågående

Studentbostäder vid Simrishamnsvägen

Björkhagen

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen (vid kvarter Regnbågen) i Björkhagen planeras cirka 200 studentbostäder i tre nya flerbostadshus.

Projektfakta

166 studentbostäder

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen planeras cirka 166 studentbostäder. Förslaget innebär uppförande av tre nya flerbostadshus, ett punkthus i 10 våningar vid Simrishamnsvägen och två lamellhus i 4 våningar vid Understensvägen.

Bebyggelsen ska bygga vidare på strukturen i Björkhagen med lamellhus i dalen och punkthus på höjder med natur nära inpå bebyggelsen. Punkthuset ska medvetet förhålla sig till skivhuset i Björkhagens centrum och till befintliga punkthus längs Simrishamnsvägen gestaltning och lamellhusen ska medvetet förhålla sig till angränsande lamellhus gestaltning och inspireras av naturen.

Stockholm växer

Förslaget bidrar till fler bostäder i Stockholm och är en viktig del i arbetet att nå bostadsmålet om 40 000 bostäder fram till 2020. Förslaget ingår även i influensområdet för utbyggd tunnelbana.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 8 april till 20 maj, 2014.
  • Granskning genomfördes 9 november till 7 december 2016
  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden i maj 2017.
  • Efter överklagan i mark- och miljödomstolen vann planen laga kraft 28 februari, 2018.
  • Byggstart är planerat till sommaren 2020.
  • Bostadshusen planeras stå klara för inflyttning från våren 2022.

Byggaktör

Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB).

Bildgalleri

Vy från övre Simrishamnsvägen
Punkthuset, vy från övre Simrishamnsvägen
Vy från söder på Understensvägen
Lamellhus, vy från söder på Understensvägen

Vill du veta mer?

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Mer om stadsutvecklingsområdet

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad