Projekt Genomfört

Studentbostäder vid Simrishamnsvägen

Björkhagen

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen (vid kvarteret Regnbågen) i Björkhagen har tre nya flerbostadshus byggts med sammanlagt cirka 200 studentbostäder.

Projektfakta

Cirka 200 studentbostäder

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen har tre nya flerbostadshus byggts. Ett punkthus i 10 våningar vid Simrishamnsvägen och två lamellhus i fyra våningar vid Understensvägen.

Bebyggelsen bygger vidare på strukturen i Björkhagen med lamellhus i dalen och punkthus på höjder med natur nära inpå bebyggelsen. Punkthuset förhåller sig till skivhuset i Björkhagens centrum och till befintliga punkthus längs Simrishamnsvägen.

Stockholm växer

Projektet bidrar till fler bostäder i Stockholm och är en viktig del i arbetet att nå bostadsmålet om 40 000 bostäder fram till 2020. Förslaget ingår även i influensområdet för utbyggd tunnelbana.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 8 april till 20 maj, 2014.
  • Granskning genomfördes 9 november till 7 december 2016
  • Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden i maj 2017.
  • Efter överklagan i mark- och miljödomstolen vann planen laga kraft 28 februari, 2018.
  • Byggstart är planerat till sommaren 2020.
  • Bostadshusen planeras stod klara för inflyttning 2022.

Byggaktör

Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB).

Bildgalleri

Vy från övre Simrishamnsvägen
Punkthuset, vy från övre Simrishamnsvägen
Vy från söder på Understensvägen
Lamellhus, vy från söder på Understensvägen

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad