Ben på cyklister som leder cyklar, foto
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Trafiksäkerhetsåtgärder på Sundbyvägen

Sundby

Flera åtgärder har utförts för att höja trafiksäkerheten vid Sundbyskolan.

Vid Sundbyskolan har det under 2013 utförts trafiksäkerhetshöjande åtgärder, anläggande av gångbana längs Brotorpsvägen och hastighetssäkring av ett övergångsställe på Småbrukarvägen.

I samband med detta anlades även en dubbelriktad gång- och cykelbana på östra sidan av Sundbyvägen (mot skolan) på sträckan mellan Småbrukarvägen och Arrendevägen. En sträcka på cirka 250 meter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Sundby

Uppdaterad