Nya rondellen och det nya torget i Svedmyra. Visionsbild.
Nya rondellen och torget i Svedmyra. Husen är ritade av ÅWL arkitekter och Amneby Forslund arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder och ny förskola i Svedmyra

Svedmyra

På fastigheten Brevlådan har det byggts närmare 300 nya bostäder.

Totalt i området:

  • Familjebostäder har byggt 125 hyreslägenheter vid Postiljonsvägen, Selebovägen, Grycksbovägens östra sida och nordväst om korsningen  Grycksbovägen/Jösseforsvägen.
     
  • JM har byggt 166 bostadsrätter utmed Enskedevägens västra sida. Byggstarten var i oktober 2016.

Den gamla förskolan på Enskedevägen har rivits. En ny förskola har byggts längre ner på Enskedevägen. På den nya platsen är gården mindre störd av trafik än på den gamla. Den nya förskolan öppnade hösten 2016.

I samband med att bostäderna byggdes har staden rustat upp Oppundaparken, parkytorna vid Svedmyra tunnelbanestation och skapat en mindre lekplats nära Sotholmsvägen.

Inflyttningen i Familjebostäders lägenheter påbörjades vid årsskiftet 2016/2017. JM:s lägenheter blev klara för inflyttning under 2018. Under sommaren 2019 anlade staden en ny gångväg.

Tidsplan

Stadens mark- och gatuarbeten startade sommaren 2014 och avslutades i slutet av 2016. När bostadshusen blev klara gjorde staden finplanering, till exempel lade gatsten och planterade träd.

Familjebostäder påbörjade byggandet av sina nya lägenheter våren 2015 och första inflyttning var vid årsskiftet 2016/2017. JM byggstartade i oktober 2016 och första inflyttning var under våren 2018.

Under 2019 gjordes avslutande arbeten på plats. Staden anlade under sommaren 2019 en ny gångväg i området.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stockholms stads exploateringskontor har byggt nya gator, parker och torg. JM och Familjebostäder har varit byggaktörer för bostadshusen. Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) byggde den nya förskolan.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad