Visionsbild över nya Teaterparken. Bilden visar teatern från Hägerstensåsen. Bakom scenen står spaljerade träd som bildar en skärm mot kommande bebyggelse vid Telefonplan. Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild över Teaterparken. Nyréns Arkitektkontor
Projekt Genomfört

Teaterparken - din nya stadsdelspark

Telefonplan/Hägerstensåsen

I augusti 2022 invigdes den nya stadsdelsparken Teaterparken. Parken ligger i grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen.

Om projektet

Stockholms stad har utvecklat grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Området sträcker sig från Pingstvägen i norr till Mellanbergsvägen i söder och innehöll tidigare bland annat Lurparkens lekpark och en amfiteater. Stadsdelsparken har nu fått namnet Teaterparken.

Antalet invånare kring Telefonplan kommer att växa kraftigt framöver, och området är enligt översiktsplanen för Stockholm ett så kallat stadsutvecklingsområde. Målet för staden är bland annat att utveckla parker och grönområden för att möta den ökade befolkningens behov.

Den nya stadsdelsparken blir ett viktigt tillskott i området och en viktig länk mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Den kan erbjuda en mängd olika aktiviteter som är svåra att få plats med i mindre kvartersparker. Till exempel finns förutsättningar för öppna ytor för solbad, pulkaåkning, plana ytor för sport och bollspel, hundrastning, fler lekplatser och en utveckling av dagens teaterscen för olika uppträdanden.

Ni hjälpte oss att utveckla parken

Under våren 2019 hade ni haft möjlighet att tycka till om utvecklingen av parken genom parkpromenader, webbenkät och en parkfest. Vi fick in massor med synpunkter och förslag - stort tack alla som bidragit! 

Tidplan

  • Vår/sommar 2020: Förslagsskiss färdig.
  • Augusti 2021: Byggstart.
  • Augusti 2022: Invigning av parken.

Tyck till om allmän plats

I Synpunktsportalen kan du göra göra en felanmälan eller lämna din synpunkt på Stockholms trafik- och utemiljö. 

Tyck till om trafik och miljö i Stockholm

Bildgalleri

Visionsbild över Teatern. Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild över den nya Ödleparken. På bilden syns gungställning, klätterlek, mindre lekstugor och sittplatser. Bild av Nivå Arkitektkontor
Visionsbild över Ödleparken. Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild över Ödleparken. På bilden syns en klätterställning för större barn med en rutchkana samt terraserade sittplatser och nya gångstråk. Bild av Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild över Ödleparken. Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild över Ödleparken, samma plats som tidigare bild i bildspelet. Bilden visar en större öppen gräsyta, med klätterställning för större barn i bakgrunden samt terrasserade sittplatser till vänster. Bild Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild över Ödleparken. Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild över Rullparken, under tunnelbanebron. Stora delar av marken på bilden är hårdgjord. I ett parti under bron finns basketkorgar och i partiet bortanför det syns sittplatser. I förgrunden finns en upphöjd rundel där ett barn åker skateboard. Bild av Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild över Rullparken, under tunnelbanebron. Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild över Teatern. Bilden visar den bakre delen av sittplatserna i amfiteatern. Längst bak finns bänkar med bord. Bild av Nyréns Arkitektkontor..
Visionsbild över Teatern. Nyréns Arkitektkontor
Lurparken i grönområdets norra del.
Lurparken i grönområdets norra del.
Promenadväg löper genom det natursköna grönområdet.
En promenadväg löper genom området.
Amfiteatern föreslås utvecklas. Vad vill du se här?
Amfiteatern föreslås utvecklas. Vad vill du se här?
I den södra delen av grönområdet.
I den södra delen av grönområdet.
Många människor var på plats under parkfesten i maj för att dela med sig av sina synpunkter. Foto: Jennie Eriksen
Många människor var på plats under parkfesten i maj för att dela med sig av sina synpunkter. Foto: Jennie Eriksen
Stort engagemang och många förslag under parkfesten. Foto: Jennie Eriksen
Stort engagemang och många förslag under parkfesten. Foto: Jennie Eriksen

Färdigt förslag för parken

I Teaterparken kommer det bland annat att finnas nya utsiktsplatser och lekplatser, utegym, bättre tillgänglighet, ytor för skateboard under tunnelbanebron och utökade användningsområden för amfiteatern. Men också fokus på bevarande av den befintliga naturen. Utgångspunkten i utformningen av Teaterparken har varit de idéer och synpunkter staden fått in från boende och verksamma i området under så kallad tidig dialog under våren 2019. 

Här kan du titta på förslaget

Tidig dialog 2019

Våren 2019 anordnade staden så kallad tidig dialog för Teaterparken. Då fanns det chans att lämna synpunkter och förslag för parken under parkpromenader, parkfest och i en webbenkät.

Ett stort tack till er som tyckte till, era idéer och tankar har varit en viktig del i arbetet med att ta fram ett förslag! 

Dialog Teaterparken, sammanställning av slutrapporten
Bilaga 1 - parkpromenaderna
Bilaga 2 - parkfesten
Bilaga 3 - webbenkäten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad