dcsimg
Projekt Planerat

Teaterparken - din nya stadsdelspark

Grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen planeras att utvecklas till en stadsdelspark. Nu har staden sammanställt alla förslag för parken som ni bidragit med.

Aktuellt: Era förslag för parken

Nu har vi sammanställt resultatet av den så kallade tidiga dialogen från våren 2019. Det handlar om alla synpunkter och förslag som kommit in under parkpromenader, parkfest och webbenkät.

Ett stort tack till er som tyckt till, vi tar med oss era idéer och tankar i arbetet med att skapa en park för alla! 

Klicka här för att läsa den samlade slutrapporten
Klicka här för bilaga 1 - parkpromenaderna
Klicka här för bilaga 2 - parkfesten
Klicka här för bilaga 3 - webbenkäten

Nästa steg är att ta fram en förslagsskiss för parken. Planen är att kunna visa upp ett förslag under våren 2020.

Om projektet

Stockholms stad planerar att utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Området sträcker sig från Pingstvägen i norr till Mellanbergsvägen i söder och innehåller idag bland annat Lurparkens lekpark och en amfiteater. Stadsdelsparken föreslås få namnet Teaterparken.

Antalet invånare kring Telefonplan kommer att växa kraftigt framöver, och området är enligt översiktsplanen för Stockholm ett så kallat stadsutvecklingsområde. Målet för staden är bland annat att utveckla parker och grönområden för att möta den ökade befolkningens behov.

Den nya stadsdelsparken blir ett viktigt tillskott i området och en viktig länk mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Den kan erbjuda en mängd olika aktiviteter som är svåra att få plats med i mindre kvartersparker. Till exempel finns förutsättningar för öppna ytor för solbad, pulkaåkning, plana ytor för sport och bollspel, hundrastning, fler lekplatser och en utveckling av dagens teaterscen för olika uppträdanden.

Ni hjälper oss att utveckla parken

Under våren 2019 har ni haft möjlighet att tycka till om utvecklingen av parken genom parkpromenader, webbenkät och en parkfest. Vi har fått in massor med synpunkter och förslag - stort tack alla som bidragit! 

Tidplan

Våren 2020: Förslagsskiss färdig.
2021: Byggstart.
Augusti 2022: Invigning av parken.

Bilder

Många människor var på plats under parkfesten i maj för att dela med sig av sina synpunkter. Foto: Jennie Eriksen
Många människor var på plats under parkfesten i maj för att dela med sig av sina synpunkter. Foto: Jennie Eriksen
Stort engagemang och många förslag under parkfesten. Foto: Jennie Eriksen
Stort engagemang och många förslag under parkfesten. Foto: Jennie Eriksen
Lurparken i grönområdets norra del.
Lurparken i grönområdets norra del.
Promenadväg löper genom det natursköna grönområdet.
En promenadväg löper genom området.
Amfiteatern föreslås utvecklas. Vad vill du se här?
Amfiteatern föreslås utvecklas. Vad vill du se här?
I den södra delen av grönområdet.
I den södra delen av grönområdet.

Nyheter Telefonplan

Kontakt

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad