Projekt Planerat

Teaterparken - din nya stadsdelspark

Staden ska utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Byggstart är planerad till augusti 2021, och du kan kolla in det färdiga förslaget för parken.

Aktuellt: Färdigt förslag för parken

Nu finns ett färdigt förslag för Teaterparken. I det hittar ni bland annat nya utsiktsplatser och lekplatser, utegym, bättre tillgänglighet, ytor för skateboard under tunnelbanebron och utökade användningsområden för amfiteatern. Men också fokus på bevarande av den befintliga naturen. Utgångspunkten i arbetet med förslaget har varit de idéer och synpunkter staden fått in från boende och verksamma i området under så kallad tidig dialog under våren 2019. 

Här kan du titta på förslaget

Under hösten 2020 fortsätter detaljplaneringen av förslaget. Byggstart är planerad till augusti 2021, och färdigställande till augusti 2022. 

Om projektet

Stockholms stad planerar att utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Området sträcker sig från Pingstvägen i norr till Mellanbergsvägen i söder och innehåller idag bland annat Lurparkens lekpark och en amfiteater. Stadsdelsparken föreslås få namnet Teaterparken.

Antalet invånare kring Telefonplan kommer att växa kraftigt framöver, och området är enligt översiktsplanen för Stockholm ett så kallat stadsutvecklingsområde. Målet för staden är bland annat att utveckla parker och grönområden för att möta den ökade befolkningens behov.

Den nya stadsdelsparken blir ett viktigt tillskott i området och en viktig länk mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Den kan erbjuda en mängd olika aktiviteter som är svåra att få plats med i mindre kvartersparker. Till exempel finns förutsättningar för öppna ytor för solbad, pulkaåkning, plana ytor för sport och bollspel, hundrastning, fler lekplatser och en utveckling av dagens teaterscen för olika uppträdanden.

Ni hjälper oss att utveckla parken

Under våren 2019 har ni haft möjlighet att tycka till om utvecklingen av parken genom parkpromenader, webbenkät och en parkfest. Vi har fått in massor med synpunkter och förslag - stort tack alla som bidragit! 

Tidplan

Vår/sommar 2020: Förslagsskiss färdig.
Augusti 2021: Byggstart.
Augusti 2022: Invigning av parken.

Tidig dialog 2019

Våren 2019 anordnade staden så kallad tidig dialog för Teaterparken. Då fanns det chans att lämna synpunkter och förslag för parken under parkpromenader, parkfest och i en webbenkät.

Ett stort tack till er som tyckte till, era idéer och tankar har varit en viktig del i arbetet med att ta fram ett förslag! 

Dialog Teaterparken, sammanställning av slutrapporten
Bilaga 1 - parkpromenaderna
Bilaga 2 - parkfesten
Bilaga 3 - webbenkäten

Bilder

Många människor var på plats under parkfesten i maj för att dela med sig av sina synpunkter. Foto: Jennie Eriksen
Många människor var på plats under parkfesten i maj för att dela med sig av sina synpunkter. Foto: Jennie Eriksen
Stort engagemang och många förslag under parkfesten. Foto: Jennie Eriksen
Stort engagemang och många förslag under parkfesten. Foto: Jennie Eriksen
Lurparken i grönområdets norra del.
Lurparken i grönområdets norra del.
Promenadväg löper genom det natursköna grönområdet.
En promenadväg löper genom området.
Amfiteatern föreslås utvecklas. Vad vill du se här?
Amfiteatern föreslås utvecklas. Vad vill du se här?
I den södra delen av grönområdet.
I den södra delen av grönområdet.

Nyheter Telefonplan

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Peter Tomtlund

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad