dcsimg
Projekt Planerat

Teaterparken - din nya stadsdelspark

Grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen planeras att utvecklas till en stadsdelspark. Nu sammanställer staden alla förslag för parken som ni bidragit med.

Om projektet

Stockholms stad planerar att utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Området sträcker sig från Pingstvägen i norr till Mellanbergsvägen i söder och innehåller idag bland annat Lurparkens lekpark och en amfiteater. Stadsdelsparken föreslås få namnet Teaterparken.

Antalet invånare kring Telefonplan kommer att växa kraftigt framöver, och området är enligt översiktsplanen för Stockholm ett så kallat stadsutvecklingsområde. Målet för staden är bland annat att utveckla parker och grönområden för att möta den ökade befolkningens behov.

Den nya stadsdelsparken blir ett viktigt tillskott i området och en viktig länk mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Den kan erbjuda en mängd olika aktiviteter som är svåra att få plats med i mindre kvartersparker. Till exempel finns förutsättningar för öppna ytor för solbad, pulkaåkning, plana ytor för sport och bollspel, hundrastning, fler lekplatser och en utveckling av dagens teaterscen för olika uppträdanden.

Ni hjälper oss att utveckla parken

Under våren 2019 har ni haft möjlighet att tycka till om utvecklingen av parken genom parkpromenader, webbenkät och en parkfest. Vi har fått in massor med synpunkter och förslag - stort tack alla som bidragit! 

Vad händer nu?

Alla synpunkter som kommit in under våren sammanställs nu. Under hösten 2019 återkopplas resultaten till er, och staden börjar arbetet med att ta fram ett förslag på hur parken ska se ut och vad den ska innehålla. Byggstart är planerad till våren 2021, och invigning av parken är planerad till augusti 2022.

Grönområdet idag

Lurparken i grönområdets norra del.
Lurparken i grönområdets norra del.
Promenadväg löper genom det natursköna grönområdet.
En promenadväg löper genom området.
Amfiteatern föreslås utvecklas. Vad vill du se här?
Amfiteatern föreslås utvecklas. Vad vill du se här?
I den södra delen av grönområdet.
I den södra delen av grönområdet.

Nyheter Telefonplan

Kontakt

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad