Vy mot flera flerbostadshus, i förgrunden en bollplan och gångstråk. Människor i rörelse, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt kvarter vid gamla Bussenhusskolan

Tensta

I kvarteret Ledinge 1, på platsen där Bussenhusskolan tidigare låg, har Svenska Bostäder byggt ett nytt bostadskvarter med 170 hyresrättslägenheter.

De 170 lägenheter är fördelade på sju punkthus med en gemensam gård mellan husen. De tre husen i norr är sex våningar höga, och de fyra i söder sex våningar med souterrängvåning. I bottenvåningarna finns möjlighet till verksamhetslokaler.

Projektet ger ett tillskott av bostäder med närhet till naturområden och Tensta centrum. Konstgräsplanen och basketplanen som ligger i nära anslutning har behållits och rustades upp under 2015.

Bussenhusskolans verksamhet lades ner under 2012. Efter att lokalerna stått tomma en längre tid revs skolan vintern 2015/2016 då staden bedömde att det inte fanns behov av fler skolor i området. På grund av det stora bostadsbehovet i Tensta, liksom i hela Stockholm, bestämdes att nya bostäder skulle byggas på platsen.

Första inflyttningarna skedde i juni 2020.

Husen har byggts enligt principerna för Stockholmshusen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Svenska Bostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Tensta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad