Vy del av innegårdsbyggnad
Projekt Pågående

Tillbyggnad av kontor vid Apelbergsgatan

Norrmalm

Ett kontor får nya kontorslokaler och ett nytt inomhustorg på innergården i fastigheten Apeln 8.

Projektfakta

Tillbyggnad på innergård

Ett befintligt kontor mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan gör en tillbyggnad på innergården för kontorslokaler i tre plan och ett inomhustorg på innergård. Tillbyggnaden utgör totalt cirka 550 kvadratmeter.

Planen har fått laga kraft

Planen vann laga kraft 2016-01-04.
Genomförandetiden slutar fem år efter att planen vunnit laga kraft.

Fastighetsägare

Befintlig byggnad ägs av Klara Norra Fastigheter.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och se planarbetet fram till dess att beslut fattades.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktsplanen/ Promenadstaden

Uppdaterad