Vy del av innegårdsbyggnad
Projekt Pågående

Tillbyggnad av kontor vid Apelbergsgatan

Norrmalm

Ett kontor får nya kontorslokaler och ett nytt inomhustorg på innergården i fastigheten Apeln 8.

Projektfakta

Tillbyggnad på innergård

Ett befintligt kontor mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan gör en tillbyggnad på innergården för kontorslokaler i tre plan och ett inomhustorg på innergård. Tillbyggnaden utgör totalt cirka 550 kvadratmeter.

Planen har fått laga kraft

Planen vann laga kraft 2016-01-04.
Genomförandetiden slutar fem år efter att planen vunnit laga kraft.

Fastighetsägare

Befintlig byggnad ägs av Klara Norra Fastigheter.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och se planarbetet fram till dess att beslut fattades.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad