dcsimg
Projekt Pågående

Tillfällig park vid Ingenjörsvägen

Liljeholmen

I området mellan Ingenjörsvägen och Blomsterdalen anläggs en tillfällig park med bland annat bollplan, utegym, boulebana och grillplats. Platsen kommer på längre sikt ingå i stadsutvecklingsprojektet Södertäljevägen.

Projektfakta

Bollplan, utegym och boule

Mellan Ingenjörsvägen och Blomsterdalen stod tidigare Sjöviksskolan tillfälliga skolpaviljonger. Nu har skolverksamheten flyttat in i nya lokaler och paviljongerna plockats bort. På den tomma ytan ska staden anlägga en tillfällig park. Här planeras bland annat en konstgräsplan, utegym, yta för boule, basketkorgar, grillplats, bord och bänkar. Ett flertal planteringslådor med träd placeras också ut.

Platsen ingår på längre sikt i stadsutvecklingsprojektet Södertäljevägen och aktivitetsytan är ett tillfälligt iordningställande under de närmsta åren.

Tidplan

  • Byggstart i juli 2020
  • Planeras vara klar i september 2020

Byggaktör

Stockholms stad. Exploateringskontoret anlägger parken i samarbete med trafikkontoret och Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning.

Läs mer om Södertäljevägen

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad