Karta med området markerat.
Projekt Genomfört

Tillfällig park vid Ingenjörsvägen

Liljeholmen

I området mellan Ingenjörsvägen och Blomsterdalen har en tillfällig park anlagts med bland annat bollplan, utegym, boulebana och grillplats. Platsen kommer på längre sikt ingå i stadsutvecklingsprojektet Södertäljevägen.

Projektfakta

Bollplan, utegym och boule

Mellan Ingenjörsvägen och Blomsterdalen stod tidigare Sjöviksskolan tillfälliga skolpaviljonger. Nu har skolverksamheten flyttat in i nya lokaler och paviljongerna plockats bort. På den tomma ytan har staden anlagt en tillfällig park. Här finns sedan oktober 2020 bland annat en konstgräsplan, utegym, yta för boule, basketkorgar, grillplats, bord och bänkar. Ett flertal planteringslådor med träd har också placeras också ut.

Platsen ingår på längre sikt i stadsutvecklingsprojektet Södertäljevägen och aktivitetsytan är ett tillfälligt iordningställande under de närmsta åren.

Tidplan

  • Byggstart i juli 2020
  • Invigning oktober 2020

Byggaktör

Exploateringskontoret på Stockholms stad anlägger parken i samarbete med trafikkontoret och Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Läs mer om Södertäljevägen

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad