Tora Dahls park en solig dag i maj
Tora Dahls park maj 2016
Projekt Pågående

Tora Dahls park rustas upp

Fredhäll

Tora Dahls park rustas upp för att bli tryggare och trivsammare.

Projektfakta

Fram till 2018 hade denna park inget namn. År 2017 utlyste en lokaltidning en namntävling för den namnlösa parken och ett av förslagen som kom in var att uppkalla den efter författaren Tora Dahl. Stockholms stads namnberedning accepterade förslaget och samma år hölls en liten inofficiell invigning. Parken rustas upp för att bli tryggare och trivsammare.

Genomförda åtgärder

  • Trädvårdsarbeten utfördes i parken under våren och sommaren 2018.
  • Ytterligare träd- och vegetationsvård utfördes under våren och sommaren 2019.
  • Parkens gångvägar och grusytor har förnyats 2020.
  • Parkens parkbänkar och skräpkorgar har bytts ut och belysningen har utökats under våren 2020.
  • Ljusskulpturer i form av kastanjer installerades 2021.

Kvarstående åtgärder

  • Under 2022 kommer två lekhus placeras i parken. Lekhusen föreställer Fredhälls gård, som tidigare låg på platsen.

Tidplan

Åtgärderna ska genomföras under åren 2018-2022.

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet i samarbete med trafikkontoret.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad