dcsimg
Tora Dahls park en solig dag i maj
Tora Dahls park maj 2016
Projekt Pågående

Tora Dahls park rustas upp

Fredhäll

Tora Dahls park rustas upp för att bli tryggare och trivsammare. Under oktober till december 2019 kommer parken vara avstängd då bland annat parkens gångvägar renoveras.

Projektfakta

Fram till 2018 hade denna park inget namn. År 2017 utlyste en lokaltidning en namntävling för den namnlösa parken och ett av förslagen som kom in var att uppkalla den efter författaren Tora Dahl. Stockholms stads namnberedning accepterade förslaget och samma år hölls en liten inofficiell invigning. Nu ska parken rustas upp för att bli tryggare och trivsammare.

Genomförda åtgärder

  • Trädvårdsarbeten utfördes i parken under våren och sommaren 2018.
  • Ytterligare träd- och vegetationsvård utfördes under våren och sommaren 2019. 

Kvarstående åtgärder

  • Parkens gångvägar och grusytor förnyas.
  • Parkens parkbänkar och skräpkorgar byts ut och belysningen utökas.
  • Under hösten 2020 kommer ljusskulpturer placeras i parken.

 Tidplan

Åtgärderna ska genomföras under åren 2018 - 2020.

Under byggtiden kommer dessvärre alla parkens gångvägar att vara avstängda och gående som vill passera genom parken hänvisas därför till närliggande gator. Detta för att arbetena ska gå så fort som möjligt att genomföra.

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet i samarbete med trafikkontoret.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad