Cykeldäck bakom ben
Foto: Yanan Li
Projekt Genomfört

Trafiksäkerhetsåtgärder på Sundbyvägen

Spånga

Flera åtgärder har utförts för att höja trafiksäkerheten vid Sundbyskolan.

Projektfakta

Gång- och cykelbanor samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vid Sundbyskolan har det under 2013 utförts trafiksäkerhetshöjande åtgärder, anläggande av gångbana längs Brotorpsvägen och hastighetssäkring av ett övergångsställe på Småbrukarvägen.

I samband med detta anlades även en dubbelriktad gång- och cykel-bana på östra sidan av Sundbyvägen (mot skolan) på sträckan mellan Småbrukarvägen och Arrendevägen. En sträcka på cirka 250 meter.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad