Tunnel med motiv på väggarna gjorda av barn.
Projekt Pågående

Tryggare gång- och cykeltunnlar

I stadens budget för 2021 gavs trafiknämnden i uppdrag att genomföra trygghetsskapande åtgärder i gång- och cykeltunnlar.

Projektfakta

Tunnlar, trånga passager och dåliga ljusförhållanden är faktorer som bidrar till upplevd otrygghet i det offentliga rummet. Projektets mål är att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister.

Genom en upprustning av gång- och cykeltunnlar samt översyn av den anslutande växligheten kommer den upplevda tryggheten i och i anslutning till tunnlarna att öka. Trafiksäkerheten kommer att förbättras då medborgare väljer att gå igenom tunnlarna istället för att gena över en trafikerad väg.

Projektet kommer att genomföra åtgärder på tunnlarnas ytskikt, belysning samt den anslutande växligheten. Åtgärder för respektive tunnel kommer att variera beroende av vad som är mest lämpligt.

Avslutade arbeten

2021 påbörjades arbetet med att genomföra mindre omfattande arbeten på sju gång- och cykeltunnlar som blivit uppfräschade. På dessa tunnlar har sanering av klotter, tvättning av samtliga ytor och målning gjorts.

 • Farstavägen, Skogsgläntan
 • Fruängen centrum
 • Kista, Finlandsgatan (cykelstråk med två tunnlar)
 • Stångåvägen (öster om Rusthållarvägen)
 • Sätra, Stensätravägen 7
 • Sveaplan (under rondellen).

Tunnel vid Kvickentorpsskolan, under Farstavägen

Under januari månad 2022 påbörjades arbetet med tunneln vid Kvickentorpsskolan under Farstavägen. Tunnelns ytskikt som tak och markbeläggning sågs över och tunnelns väggar kläddes med platsanpassad plåt. Motivet på plåten är ett konstverk som tagits fram tillsammans med Unga berättar som samarbetat med elever från Kvickentorpsskolan.

Belysningen i tunneln byttes ut till ny energisnål el och tunneln tvättades. Förutom klottersanering så försågs tunnelns vingar med spaljé som minskar risken för klotter.

Arbeten under våren och sommaren 2022

Följande tunnlar kommer att rustas upp. De arbeten som görs på tunnlarna anpassas efter tunnlarnas skick och placering.

 • Rågsved, Sköllerstagatan/Axbergsgränd
 • Bagarmossen, Rusthållarvägen (söder om/bakom Fogdevägen 49)
 • Rinkeby, Spånga kyrkväg/Lättingegången
 • Tensta, tunnel under Spånga kyrkväg
 • Vårberg, tunnel närmast centrum
 • Vällingby, Bergslagsvägen (mellan Råcksta och Grimsta) samt Jämtlandsgatan
 • Midsommarkransen, Midsommarkransen till Västberga (vid 
  McDonald´s).

Löpande information om tunnlarna uppdateras här på sidan allt eftersom arbetet fortskrider.

När?

Samtliga tunnlar planeras att vara klara sensommaren 2022.

Vem?

Stockholms stad ansvarar för och utför arbetet.

Genomförandebeslut

Trygga tunnlar. Genomförandebeslut (pdf, 97,6 kB, nytt fönster)

Färdiga gång- och cykeltunnlar

Vy över öppningen till en gång- och cykeltunnel.
Tunnel vid Kvickentorpsskolan september 2021
Tunnel med väggkonst. Barn går i tunneln.
Invigning av tunnel vid Kvickentorpsskolan mars 2022

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad