Tunnel med motiv på väggarna gjorda av barn.
Projekt Pågående

Tryggare gång- och cykeltunnlar

I stadens budget för 2021 gavs trafiknämnden i uppdrag att genomföra trygghetsskapande åtgärder i gång- och cykeltunnlar.

Projektfakta

Tunnlar, trånga passager och dåliga ljusförhållanden är faktorer som bidrar till upplevd otrygghet i det offentliga rummet. Projektets mål är att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister.

Genom en upprustning av gång- och cykeltunnlar samt översyn av den anslutande växligheten kommer den upplevda tryggheten i och i anslutning till tunnlarna att öka. Trafiksäkerheten kommer att förbättras då medborgare väljer att gå igenom tunnlarna istället för att gena över en trafikerad väg.

Projektet kommer att genomföra åtgärder på tunnlarnas ytskikt, belysning samt den anslutande växligheten. Åtgärder för respektive tunnel kommer att variera beroende av vad som är mest lämpligt.

Avslutade arbeten

2021 påbörjades arbetet med att genomföra mindre omfattande arbeten på sju gång- och cykeltunnlar som blivit uppfräschade. På dessa tunnlar har sanering av klotter, tvättning av samtliga ytor och målning gjorts.

 • Farstavägen, Skogsgläntan
 • Fruängen centrum
 • Kista, Finlandsgatan (cykelstråk med två tunnlar)
 • Stångåvägen (öster om Rusthållarvägen)
 • Sätra, Stensätravägen 7
 • Sveaplan (under rondellen)
 • Vällingby, Bergslagsvägen (mellan Råcksta och Grimsta) samt Jämtlandsgatan.

Tunnel vid Kvickentorpsskolan, under Farstavägen

Under januari månad 2022 påbörjades arbetet med tunneln vid Kvickentorpsskolan under Farstavägen. Tunnelns ytskikt som tak och markbeläggning sågs över och tunnelns väggar kläddes med platsanpassad plåt. Motivet på plåten är konstverket Fantasidjur som tagits fram tillsammans med Unga berättar som samarbetat med elever från Kvickentorpsskolan.

Belysningen i tunneln byttes ut till ny energisnål el och tunneln tvättades. Förutom klottersanering så försågs tunnelns vingar med spaljé som minskar risken för klotter. Tunneln färdigställdes och invigdes i mars månad 2022.

Tunnel under Rinkebysvängen, Rinkeby

I tunneln under Rinkebysvängen har

 • ytskikt som tak och markbeläggning fräschats upp
 • nya belysningsarmaturer monterats på båda sidor av tunneln
 • väggarna klätts med kakel och pryds av konstverket Barnens underjordiska galleri som är framtaget av elever i klasserna 6A och 6B på Knutbyskolan.
 • vingarna vid tunnelmynningarna täckts med avtäckningsplåt.

Tunnel under Spånga kyrkväg, Tensta

I tunneln under Spånga kyrkväg har

 • ytskikt som tak och väggar fräschats upp
 • nya belysningsarmaturer monterats på båda sidorna av tunneln
 • väggarna i tunneln och vingarna vid tunnelmynningen klätts med kakel och pryds av konstverket Klimattunneln.

Vällingby, Råcksta/Grimsta

I tunneln som går under Bergslagsvägen och binder ihop Råcksta med Grimsta har

 • ytskikt som väggar och tak högtryckstvättats och klottersanerats
 • väggarna i tunneln samt vingarna klätts med plåtar och fått en konstnärlig utsmyckning av Per Gantelius
 • belysning i tunneln setts över.

Vårberg, tunneln närmast Vårberg centrum

I tunneln i Vårberg har

 • ytskikt som väggar och tak högtryckstvättats och klottersanerats
 • en vägg beklätts med ett konstverk framtaget av konstnären Sara Söderberg i samarbete med Stockholm konst
 • belysning i tunneln setts över.

Midsommarkransen, Midsommarkransen till Västberga (vid McDonald’s)

I tunneln vid Midsommarkransen har

 • ytskikt som väggar och tak högtryckstvättas och klottersanerats
 • taket i tunneln vitmålats
 • väggarna i tunneln klätts med kakel – temat är perspektiv och färg, gestaltning framtagen i samarbete med Per Glantelius
 • belysningslist har monterats i tunneln
 • asfalten i tunneln spolats ren.

Tunnelns gestaltning är framtagen av konstnären Sara Söderberg i samarbete med Stockholm konst.

Arbeten under hösten och vintern 2022/2023

Följande tunnlar kommer att rustas upp. De arbeten som görs på tunnlarna anpassas efter tunnlarnas skick och placering.

 • Rågsved, Sköllerstagatan/Axbergsgränd
 • Bagarmossen, Rusthållarvägen (söder om/bakom Fogdevägen 49).

Löpande information om tunnlarna uppdateras här på sidan allt eftersom arbetet fortskrider.

Tidplan

Samtliga tunnlar planeras att vara klara våren 2023.

Staden genomför projektet

Stockholms stad ansvarar för och utför arbetet.

Färdiga gång- och cykeltunnlar

Vy över öppningen till en gång- och cykeltunnel.
Tunnel vid Kvickentorpsskolan september 2021
Tunnel med väggkonst. Barn går i tunneln.
Invigning av tunnel vid Kvickentorpsskolan mars 2022
Tunnel upplyst av lampor med en mörk omgivning.
Förebild av tunnel i Råcksta/Grimsta, Vällingby.
Tunnelvägg utsmyckad med färger i rött, blått och gult.
Efterbild av tunnel i Råcksta/Grimsta, Vällingby.
tunnel upplyst av lampor med gröna träd och buskar runt öppningen.
Förebild av tunnel under Spånga kyrkväg, Tensta.
Tunnelvägg utsmyckad i färgglada kakelplattor.
Efterbild av tunnel under Spånga kyrkväg, Tensta.
Tunnel upplyst av kvällsbelysning.
Förebild av tunnel närmast Vårberg centrum, Vårberg.
Tunnelvägg med färgade kakelplattor i brunt, blått och svart.
Efterbild av tunnel närmast Vårberg centrum, Vårberg.
Tunnel med belysning under kvällstid.
Förebild av tunneln från Midsommarkransen till Västberga.
Tunnel med kaklade väggar och belysning.
Efterbild av tunneln från Midsommarkransen till Västberga.
Tunnel med belysning i kvällsljus.
Förebild av tunneln under Rinkebysvängen vid Knutbyskolan.
Tunnelvägg med mönstrat kakel.
Efterbild av tunneln under Rinkebysvängen vid Knutbyskolan.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut 11 mars 2021

Trygga tunnlar (pdf)

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad