Tunnel med motiv på väggarna gjorda av barn.
Projekt Genomfört

Tryggare gång- och cykeltunnlar

I stadens budget för 2021 gavs trafiknämnden i uppdrag att genomföra trygghetsskapande åtgärder i gång- och cykeltunnlar.

Projektfakta

Tunnlar, trånga passager och dåliga ljusförhållanden är faktorer som bidrar till upplevd otrygghet i det offentliga rummet. Projektets mål har varit att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister.

Genom en upprustning av gång- och cykeltunnlar samt översyn av den anslutande växligheten kommer den upplevda tryggheten i och i anslutning till tunnlarna att öka. Trafiksäkerheten kommer att förbättras då medborgare väljer att gå igenom tunnlarna istället för att gena över en trafikerad väg.

Projektet har genomfört åtgärder på tunnlarnas ytskikt, belysning samt den anslutande växligheten. Åtgärder för respektive tunnel har anpassats efter förutsättningarna på respektive plats.

Uppfräschade gång- och cykeltunnlar

Under 2021 sanerades klotter, tvättades och målades följande sju gång- och cykeltunnlar. 

 • Farstavägen, Skogsgläntan
 • Fruängen centrum
 • Kista, Finlandsgatan (cykelstråk med två tunnlar)
 • Stångåvägen (öster om Rusthållarvägen)
 • Sätra, Stensätravägen 7
 • Sveaplan (under rondellen)
 • Vällingby, Bergslagsvägen (mellan Råcksta och Grimsta) samt Jämtlandsgatan.

Genomförda omfattande arbeten på gång- och cykeltunnlar

Tunnel under Rinkebysvängen, Rinkeby

 • ytskikt som tak och markbeläggning har fräschats upp
 • nya belysningsarmaturer har monterats på båda sidorna av tunneln
 • väggarna har klätts med kakel och pryds av konstverket Barnens underjordiska galleri som är framtaget av elever i klasserna 6A och 6B på Knutbyskolan
 • vingarna vid tunnelmynningarna har täckts med avtäckningsplåt.

Tunnel under Spånga kyrkväg, Tensta

 • ytskikt som tak och väggar har fräschats upp
 • nya belysningsarmaturer har monterats på båda sidorna av tunneln
 • väggarna i tunneln och vingarna vid tunnelmynningen har klätts med kakel och pryds av konstverket Klimattunneln.

Råcksta/Grimsta (under Bergslagsvägen som binder ihop Råcksta med Grimsta), Vällingby

 • ytskikt som väggar och tak har högtryckstvättats och klottersanerats
 • väggarna i tunneln samt vingarna har klätts med plåtar och fått en konstnärlig utsmyckning av Per Gantelius
 • belysningen i tunneln har setts över.

Tunnel närmast Vårberg centrum, Vårberg

 • ytskikt som väggar och tak har högtryckstvättats och klottersanerats
 • väggarna har beklätts med ett konstverk framtaget av konstnären Sara Söderberg i samarbete med Stockholm konst
 • belysningen i tunneln har setts över.

Midsommarkransen till Västberga (vid McDonald´s), Midsommarkransen

 • ytskikt som väggar och tak har högtryckstvättats och klottersanerats
 • taket i tunneln har vitmålats
 • väggarna i tunneln har klätts med kakel i temat Perspektiv och färg som är framtaget i samarbete med Per Glantelius
 • belysningslist har monterats i tunneln
 • asfalten i tunneln har spolats ren.

Sköllerstagatan/Axbergsgränd, Rågsved

 • asfalten har frästs ner för att göra takhöjden högre
 • betongytorna har sanerats
 • tunnelns väggar har beklätts med reflekterande plåt i varma färger
 • belysningen har setts över.

Rusthållarvägen (söder om Fogdevägen 49), Bagarmossen

 • buskage kring tunneln har röjts bort
 • betongytorna har sanerats
 • tunneltaket har fått ny belysning och utsmyckning
 • sittytor har skapats
 • tunnelväggarna har beklätts med plåt
 • pingisbord och fussballbord har placerats ut.

Tidplan

Projektet startade 2021 och blev klart sommaren 2023. Arbetet genomfördes av Stockholms stad.

Färdiga gång- och cykeltunnlar

Vy över öppningen till en gång- och cykeltunnel.
Tunnel vid Kvickentorpsskolan september 2021
Tunnel med väggkonst. Barn går i tunneln.
Invigning av tunnel vid Kvickentorpsskolan mars 2022
Tunnel upplyst av lampor med en mörk omgivning.
Förebild av tunnel i Råcksta/Grimsta, Vällingby.
Tunnelvägg utsmyckad med färger i rött, blått och gult.
Efterbild av tunnel i Råcksta/Grimsta, Vällingby.
tunnel upplyst av lampor med gröna träd och buskar runt öppningen.
Förebild av tunnel under Spånga kyrkväg, Tensta.
Tunnelvägg utsmyckad i färgglada kakelplattor.
Efterbild av tunnel under Spånga kyrkväg, Tensta.
Tunnel upplyst av kvällsbelysning.
Förebild av tunnel närmast Vårberg centrum, Vårberg.
Tunnelvägg med färgade kakelplattor i brunt, blått och svart.
Efterbild av tunnel närmast Vårberg centrum, Vårberg.
Tunnel med belysning under kvällstid.
Förebild av tunneln från Midsommarkransen till Västberga.
Tunnel med kaklade väggar och belysning.
Efterbild av tunneln från Midsommarkransen till Västberga.
Tunnel med belysning i kvällsljus.
Förebild av tunneln under Rinkebysvängen vid Knutbyskolan.
Tunnelvägg med mönstrat kakel.
Efterbild av tunneln under Rinkebysvängen vid Knutbyskolan.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut 11 mars 2021

Trygga tunnlar (pdf)

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad