Projekt Planerat

Tryggare genomgång för gående vid Riddarhustorget

Gamla stan

Stockholms stad bygger om gångbanor vid Riddarhustorget för att öka säkerheten och vistelseytorna för gående.

Projektfakta

Bättre säkerhet och framkomlighet för gående

Syftet med åtgärderna är att förbättra vistelseytorna för oskyddade trafikanter genom att skapa en genomgående gångbana över Stora Nygatans anslutning till Riddarhustorget samt att bredda väntytorna vid trafiksignalen över Myntgatan.

Framkomlighet under byggtiden

En viss påverkan på framkomligheten blir det under byggtiden. De två norrgående körfälten strax innan Stora Nygatan går ihop till ett körfält.

En MC-parkering försvinner tillfälligt under byggtiden.

Byggstart

Arbetet planeras att starta i mitten av september och vara klart i slutet av oktober 2020.

Planering och genomförande

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad