Projekt Genomfört

Tryggare genomgång för gående vid Riddarhustorget

Gamla stan

Stockholms stad har byggt om gångbanor vid Riddarhustorget för att öka säkerheten och vistelseytorna för gående.

Projektfakta

Bättre säkerhet och framkomlighet för gående

Vistelseytorna har förbättrats och säkerheten för oskyddade trafikanter har stärkts genom en genomgående gångbana över Stora Nygatans anslutning till Riddarhustorget och breddning av väntytorna vid trafiksignalen över Myntgatan.

Arbetet genomfördes av Stockholms stad under hösten 2020.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad