Byggskylt som visar Tunnlandsparken och de två etapperna som ska rustas upp. Illustration karta.
Projekt Planerat

Tunnlandsparken rustas upp

Tunnlandsparken ska rustas upp med start i början av hösten 2023 och pågå under 2024.

Projektfakta

I etapp 1 ingår den södra delen samt storbarnsleken. Gungor för mindre barn kommer att placeras ut i den första etappen. Övriga delar ska rustas upp i senare etapper.

Storbarnsleken

Parkens centrala delar får ny lekutrustning för bland annat de äldre barnen, här finns en stor klätterlek och rutschbana, samt trädäck för vistelse och picknick.

Småbarnsleken

Småbarnsleken får nya gungor och annan lekutrustning. Samtliga delar, förutom montering av gungorna vid småbarnsleken genomförs under 2024.

Utegym

I parkens södra del blir det en ny aktivitetsyta med utegym.

Nya planteringar och tydligare gångvägssystem

Delar av gångvägssystemet görs om för att bättre passa de nya aktivitets- och lekytorna för att tydliggöra parkrummen och göra dem mer användbara. Det kommer nya trädplanteringar och belysning vid de nya ytorna.

Tunnlandsparkens lekplats

Uppdaterad