dcsimg
Illustration: Tvärbanans Kistagren vid Kistagången.
Illustration: Tvärbanans Kistagren vid Kistagången.
Projekt Planerat

Tvärbanan Kistagrenen

Tvärbanan byggs ut från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Projektfakta

Smidigare resor i ett växande Stockholm

Tvärbana till Kista gör det möjligt att på ett smidigare sätt resa från hemmet till skola, arbete och omsorg och är en förutsättning för att klara befolkningstillväxten. Resor med kollektiva färdmedel bidrar också till minskad klimatpåverkan.

De nya bytespunkterna blir attraktiva lägen för nya förstärkta bebyggelsekärnor med bostäder, arbetsplatser och affärer.

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

8 kilometer lång sträcka genom tre kommuner

Kistagrenen är tänkt att starta efter hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcka sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna. Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser. Den passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. En resa från Alvik till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Trafikförvaltningen (Stockholms läns landsting) är huvudman för Kistagrenen. Marken inom Stockholms stad ägs av staden. 

Granskning pågår för sträckan vid Kistagången

Innan en detaljplan beslutas och antas har du möjlighet att kontrollera hur synpunkterna från samrådet tagits tillvara, och hur detaljplanen påverkats – det kallas granskning.

Planförslaget för tvärbanans Kistagren, sträckan vid Kistagången, del av fastigheten Akalla 4:1 (2017-15790) kan granskas under tiden 24 april till 22 maj 2019. Handlingarna kan du ta del av i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Ta även del av planförslaget i Bygg- och plantjänster, där du även kan lämna synpunkter på planförslaget.

Tidplan för planarbetet

Sträckan vid Solvalla, diarienummer 2017-17192, var på granskning den 20 juni – 29 augusti 2018.

Detaljplan för sträckan genom Ulvsunda industriområde, diarienummer, 2016-18325 vann laga kraft den 21 mars 2018.

Detaljplan för sträckan vid Bromma flygplats, diarienummer 2016-07368, vann laga kraft den 23 juni 2018.

Detaljplan för sträckan vid Sundbybergskopplet, diarienummer 2016-07062 vann laga kraft 21 maj 2019.

Byggstart för Kistagrenen

13 december 2016 tog landstingsfullmäktige beslut om att genomföra Kistagrenen. Byggstart ägde rum under våren 2018. Kistagrenen planeras ha tre trafikstarter 2020 till Bromma Blocks och Bromma flygplats, våren 2022 till Ursvik och 2023 till Helenelund.
Läs mer på landstingets webbplats.

Bildgalleri

Karta som visar Kistagrenens sträckning.
Karta som visar Kistagrenens sträckning.
Illustration: Bro över Ulvsundavägen för tvärbanans Kistagren.
Illustration: Bro över Ulvsundavägen för tvärbanans Kistagren.
Illustration: Tvärbanans Kistagren vid Kistagången.
Illustration: Tvärbanans Kistagren vid Kistagången.

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Andreas Uhmeier

Programledare, Trafikförvaltningen, SLL

Uppdaterad