Flygbild Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson
Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Projekt Pågående

Underhåll av Stadsbiblioteket

Vasastaden

Stockholms stad har genomfört underhållsarbeten i Stadsbiblioteket för att byggnaden ska bli mer säker och tillgänglig. I de externa basarerna, längs Sveavägen, renoverar vi butiks- och restauranglokalerna.

Bildgalleri

Entrén till Stadsbiblioteket sett från Odengatan.
Entréparti mot Odengatan har bytts ut, tillgängligheten har förbättras och nya luftridåer har installerats för bättre inomhusmiljö. Foto: Caroline Berg
Byggställning i Stadsbibliotekets rotunda och den stora ljuskronan.
Under arbetena i rotundan byggdes gigantisk byggställning för att nå ljuskronan, taket och väggarna. Foto: Caroline Berg
Ljuskronans metallställning har säkrats mot byggställningen i väntan på att delarna ska bli klara.
Ljuskronan plockades varsamt isär och delarna skickades iväg för restaurering och rengöring. Foto: Caroline Berg
Gobelängen föreställer scener från de resor som sjömännen gjort. Väven hänger åter igen i facksal 5.
Gobelängen ”Svenska sjömän i främmande land”, från 1931 hänger återigen i facksal 5 och har varsamt restaurerats och tvättats. Foto: Caroline Berg

Projektfakta

Biblioteksbyggnaden, även känt som Asplundhuset, var vid invigningen 1928 Europas - och kanske världens - mest moderna och tillgängliga bibliotek. Det är en mycket känd byggnad både i Sverige och internationellt. Biblioteket var det första i Sverige att ha öppna bokhyllor, med möjlighet för låntagarna att själva välja och plocka bland böckerna.

Efter nästan hundra år som stadens stadsbibliotek är Asplundshuset i stort behov upprustning och renovering. Sedan år 2020 pågår flera arbeten i och runt Stadsbiblioteket:

 • Underhållsarbeten i biblioteksbyggnaden
 • Renovering av basarerna
 • Upprustning av utemiljön och terrasserna

Underhållsarbeten i Stadsbiblioteket

Under 2020-2023 genomförde vi underhållsarbete för att säkerställa några av byggnadens funktioner.

De underhållsåtgärder vi utfört i biblioteksbyggnaden är:

 • Nytt entréparti och ökad tillgänglighet med nya ledstråk mot Odengatan.
 • Renovering och tillgänglighetsåtgärder av entréparti vid barnens bibliotek.
 • Översyn av dörrautomatik, ramper och kontrastmarkeringar.
 • Ny tillgänglighetsanpassad toalett i cityfoajén, samt nya personaltoaletter.
 • Monterat taktila paneler och installerat talfunktioner i de publika hissarna.
 • Förbättrat brandskydd med nytt larm och åtgärder vid brandcellsgränser.
 • Restaurering av konstverk och ljuskronan.
 • Restaurering av originalbelysning och utbyte till LED.
 • Målat om tak och väggar i rotundan, cityfoajén samt barnens bibliotek.

Arbetena har utförts med stor hänsyn till Stadsbibliotekets höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram framtaget i samarbete med Länsstyrelsen.

Framtida teknisk upprustning och utveckling

Asplundhuset är i fortsatt stort behov av upprustning eftersom byggnadens tekniska installationer för el, vatten och värme har uppnått sin tekniska livslängd. Biblioteksverksamheten har även behov av att utveckla de publika ytorna för att bättre kunna möta dagens biblioteksservice.

Vi planerar att genomföra en omfattande teknisk upprustning och utveckling av biblioteksbyggnaden under åren 2025-2027. Under upprustningen kommer byggnaden att vara stängd. Vi arbetar nu med projektering och utreder evakueringslösning för verksamheten.

Renovering och teknisk upprustning av basarerna

Basarlokalerna mot Sveavägen byggdes samtidigt som biblioteksbyggnaden. Under 2022-2024 totalrenoveras lokalerna och vi genomför följande arbeten:

 • Vi byter ut tekniska installationer för el, ventilation, värme, vatten, avlopp och brand för mer hållbara och energieffektiva byggnader.
 • Byter ut och rustar upp terrassernas tätskikt som är ovanpå lokalerna.
 • Renoverar fasaden med bland annat ny puts och skyltar.
 • Restaurerar fönsterpartierna som är original från 1928. Byter ut övriga partier till nya fönster som får samma utformning som de ursprungliga.
 • Bygger om lokalerna och gör anpassningar för verksamheterna.

Arbetena är omfattande och innebär att verksamheterna kommer ha stängt eller evakueras under en period. Samtliga verksamheter öppnar igen när renoveringen är klar.

Tidplan

Renoveringsarbetena är uppdelade i två etapper:

 • Etapp 1 påverkar 7-Elevens och Office Depot. Arbetena pågår från september 2022 till september 2023. Under perioden är 7-Eleven stängd och Office Depot är evakuerat till en tillfällig lokal på Odengatan 59. Office Depot öppnar igen i slutet av september och 7-Eleven planerar att öppna igen i oktober.
 • Etapp 2 påverkar Falafelkungen och McDonald’s. Arbetena pågår från april 2023 till mars 2024. Under perioden är restaurangerna stängda.

Tryggare utemiljö

I samband med renoveringarna förbättrar vi utemiljön genom trygghetsåtgärder och rustar upp utomhusytor:

 • Terrasserna får förstärkta gångstråk, sittmöjligheter i form av soffor och bänkar.
 • Vi installerar fler belysningsstolpar.
 • Vi återställer växtbäddarna och bygger en ny pergola, enligt Asplunds originalritningar.
 • Vi höjer räcket och sätter nät för att öka barnsäkerheten.

Terrasserna och utemiljön blir klara under våren 2024.

Träden runt Stadsbiblioteket

I januari 2023 togs åtta träd ner runt Stadsbiblioteket. En del av träden hade fått almsjuka och för att förhindra spridning av sjukdomen togs sex stycken träd ner. Ytterligare två träd togs ner på grund av att rötterna riskerade att växa in i tätskiktet. Nya träd kommer planeras i samband med projektet med den tekniska upprustningen.

Ansvarig för projekten

Ansvarig för utvecklingsprojektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av fastighetens planbeskrivning och plankarta.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Sköld Wulf

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Ann-Christine Eggert

Projektledare, Serviceförvaltningen

Vid frågor om bibliotekets verksamhet

Nyheter

Uppdaterad