Flygbild Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson
Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Projekt Pågående

Underhåll av Stadsbiblioteket

Vasastaden

Under en 5-årsperiod utför Stockholms stad underhållsarbeten i Stadsbiblioteket och de externa basarerna, Spelbomskan 16, för att byggnaderna ska bli mer tillgängliga och hållbara. Biblioteket är öppet under arbetena. Butikerna och restaurangerna har stängt under perioder.

Bildgalleri

Entrén till Stadsbiblioteket sett från Odengatan.
Entréparti mot Odengatan har bytts ut, tillgängligheten har förbättras och nya luftridåer har installerats för bättre inomhusmiljö. Foto: Caroline Berg
Byggställning i Stadsbibliotekets rotunda och den stora ljuskronan.
Under arbetena i rotundan byggdes gigantisk byggställning för att nå ljuskronan, taket och väggarna. Foto: Caroline Berg
Ljuskronans metallställning har säkrats mot byggställningen i väntan på att delarna ska bli klara.
Ljuskronan plockades varsamt isär och delarna skickades iväg för restaurering och rengöring. Foto: Caroline Berg
Gobelängen föreställer scener från de resor som sjömännen gjort. Väven hänger åter igen i facksal 5.
Gobelängen ”Svenska sjömän i främmande land”, från 1931 hänger återigen i facksal 5 och har varsamt restaurerats och tvättats. Foto: Caroline Berg

Projektfakta

Asplundhuset var vid invigningen 1928 Europas - och kanske världens - mest moderna och tillgängliga bibliotek. Det är en mycket känd byggnad både i Sverige och internationellt. Biblioteket var det första i Sverige att ha öppna bokhyllor, med möjlighet för låntagarna att själva välja och plocka bland böckerna.

Underhållsplan för Stadsbiblioteket

Biblioteksbyggnaden är i stort behov av underhåll och uppfyller inte dagens myndighetskrav. För att säkerställa byggnadens värde i framtiden förbättrar vi bibliotekets tillgänglighet och säkerhet.

De underhållsåtgärder vi utför i biblioteksbyggnaden är:

 • Ökad tillgänglighet med nya ledstråk till entrén mot Odengatan.
 • Översyn av dörrautomatik, ramper och kontrastmarkeringar.
 • Vi bygger en ny handikapptoalett, samt nya personaltoaletter.
 • Monterar taktila paneler och installerar talfunktioner i de publika hissarna.
 • Förbättrat brandskydd med nytt larm och åtgärder vid brandcellsgränser.
 • Restaurering av konstverk och takkrona.
 • Renovering av originalbelysning och utbyte till LED.
 • Målar om tak och väggar i rotundan, cityfoajén samt barnens bibliotek.

Vi utför arbetena med stor hänsyn till Stadsbibliotekets höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram framtaget i samarbete med Länsstyrelsen.

Tidplan

Underhållsarbetena i biblioteket sker etappvis.

 • I första etappen, som pågick mellan november 2020 och oktober 2021, utförde vi underhållsarbeten i delar av biblioteksbyggnaden som vetter mot Odengatan.
 • Andra etappen omfattar rotundan och resterade delar av biblioteksbyggnaden. Arbetena startade i september 2021 och blir klara i mars 2023.

Biblioteket är öppet, men delar av byggnaden är stängd under vissa perioder. För mer information gå in på: Stadsbibliotekets webbplats 

Renovering och teknisk upprustning av basarerna

Basarlokalerna mot Sveavägen byggdes samtidigt som biblioteksbyggnaden och är i behov av en omfattande renovering.

 • Vi byter ut tekniska installationer för el, ventilation, värme, vatten, avlopp och brand för mer hållbara och energieffektiva byggnader.
 • Byter ut och rustar upp terrassernas tätskikt, som är ovanpå lokalerna.
 • Renoverar fasaden med bland annat ny puts och skyltar.
 • Restaurerar fönsterpartierna som är original från 1928. Byter ut övriga partier till nya fönster som får samma utformning som de ursprungliga.
 • Bygger om lokalerna och gör anpassningar för verksamheterna.

Arbetena är omfattande och innebär att verksamheterna kommer ha stängt eller evakueras under en period. Samtliga verksamheter öppnar igen när renoveringen är klar.

Tidplan

Renoveringsarbetena är uppdelade i två etapper:

 • Etapp 1 påverkar 7-Elevens och Office Depot. Arbetena pågår från september 2022 till juni 2023. Under perioden är 7-Eleven stängd och Office Depot är evakuerad till en tillfällig lokal på Odengatan 59.
 • Etapp 2 påverkar Falafelkungen och McDonald’s. Arbetena pågår från april 2023 till mars 2024. Under perioden är restaurangerna stängda.

Påverkan på tidplanen

Stadsbiblioteket och basarerna byggdes för snart 100 år sedan och i gamla byggnader kan det hända att det dyker upp en del överraskningar när byggarbetena sätter igång. Det kan exempelvis vara att de gamla ritningarna visar något helt annat än verkligheten. Osäkerheterna kan påverka arbetenas omfattning vilket i sin tur kan påverka tidplanen.

Träden runt Stadsbiblioteket

I samband med underhållsarbetarna i Stadsbiblioteket har vi utfört undersökningar av träden som står runt byggnaden. Fyra av träden på framsidan mot Sveavägen har fått almsjuka, vilket innebär att de måste tas ner för att sjukdomen inte ska spridas till andra almar i området. Ytterligare två träd, som står intill de sjuka träden, riskerar att bli sjuka och kommer därför att tas ner. Vid entrén mot Odengatan är det två träd som riskerar att skada byggnaden eftersom rötterna har växt in i tätskiktet. Totalt kommer vi ta bort åtta träd. Arbetet med att ta bort träden påbörjas i slutet av januari. 

Vi har fått tillstånd från Länsstyrelsen att ta ner de åtta träden. Vi planerar för att plantera nya träd på framsidan. 

Ansvarig för projektet

Ansvarig för utvecklingsprojektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av fastighetens planbeskrivning och plankarta.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Sköld Wulf

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Karin Bolin

Enhetschef Stadsbiblioteket, kulturförvaltningen

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad