Planområdet markerat på karta
Projekt Genomfört

Ungdomsbostäder vid Sköndals centrum

Sköndal

Cirka 75 ungdomslägenheter i flerbostadshus har byggts på fastigheten Sköndal 2:1 i närheten av Sköndals centrum. Bebyggelsen har anpassas till platsens förutsättningar och tog hänsyn till programmet för Stora Sköndal.

Projektfakta

Ungdomslägenheter i flerbostadshus

Stockholm behöver fler ungdomsbostäder och därför har vi byggt 75 ungdomslägenheter i flerbostadshus i närheten av Sköndals centrum. Byggnaden ligger precis utanför programmet för Stora Sköndal och har följt gestaltningstankarna om kvalitativa publika platser och stadsmässiga kvarter för det området.

Byggaktör

Stena Fastigheter Öst AB.

Vill du veta mer?

Detaljplanerna för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad