Planområdet markerat på karta
Projekt Pågående

Ungdomsbostäder vid Sköndals centrum

Sköndal

Cirka 75 ungdomslägenheter i flerbostadshus planeras på fastigheten Sköndal 2:1 i närheten av Sköndals centrum. Bebyggelsen ska anpassas till platsens förutsättningar och ta hänsyn till programmet för Stora Sköndal.

Projektfakta

Vad?

Detaljplanen för ungdomsbostäderna ligger precis utanför programmet för Stora Sköndal men ska följa gestaltningstankar om kvalitativa publika platser och stadsmässiga kvarter.

Läget är attraktivt då det ligger i närheten av både Sköndals centrum, i bra kollektivtrafikläge och nära natur- och rekreationsområden.Idag är planområdet en gräsmatta intill centrum och busshållplatser. Kollektivtrafik, service och affärer finns inom gångavstånd.

Varför?

Stockholm behöver fler ungdomsbostäder och ska bygga 40 000 nya bostäder till år 2020.

När?

  • Start-PM februari 2016
  • Plansamråd september 2016
  • Granskning 2017-09-06 till och med 2017-10-04
  • Ärende vann laga kraft den 9 oktober 2018

Vem?

Fastigheten Sköndal 2:1 ägs av Stockholm stad och avses att upplåtas med tomträtt till Stena Fastigheter Öst AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad