Lekplats med klätterställning, rutschkana och sandlåda
Parkleken Gulsippan
Projekt Genomfört

Upprustning av Gulsippans parklek

Hässelby villastad

Gulsippan är en uppskattad och välbesökt parklek för både yngre och äldre stockholmare. Parken har rustats upp för att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga och trivsamma lekplatser.

Projektfakta

Parken har rustats upp med fokus på lek

Parkleken Gulsippan är en mycket uppskattad och välbesökt parklek som ligger omgiven av äpple- och fruktträd i ett villaområde i Hässelby Villastad. Parken har rustats upp av Stockholms stad för att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga och trivsamma lekplatser. I parken finns flera olika lekredskap, ett djurhus med får, höns och kaniner. En del av parken är inhägnad med staket och grind för de mindre barnen.

Planarbetet för Gulsippan startade i december 2015. De boende i närområdet fick komma med synpunkter på hur de ville att parken skulle rustas upp. Vissa önskemål från de boende har tillgodosetts.Upprustningen startade i slutet av 2016 och slutfördes under hösten 2017. Parken har fått ny lekutrustning och ny markbeläggning.

Cykel- och skatepark

Stockholms stad har under sommaren 2018 rustat upp Gulsippans cykelpark. Den nya parken innehåller utrustning för cykel och skate, bland annat en pumptrackbana, mindre skateramp och cykellek, samt sittmöbler och planteringar. Cykelparken färdigställdes i september 2018.

16 november invigdes parkleken. Ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Bo Arkelsten (M) höll tal och klippte bandet tillsammans med Kicki, som arbetar på Gulsippan. Därefter fick parkens besökare testa den nya pumptrackbanan och det bjöds på fika.

Stockholms stad har rustat upp parken

Exploateringskontoret har rustat upp parken i samarbete med Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning, trafikkontoret och White Arkitekter.

Pumptrackbanan och skate-rampen flyttas -bullrar för mycket

Pumptrackbanan och skate-rampen kommer dock att flyttas då det visat sig att bullervärdena är för höga. Sedan juni 2019 pågår arbete med att finna alternativ plats inom stadsdelen.

Bildgalleri

Illustration över Gulsippans cykelpark
Illustration över Gulsippans cykelpark, White arkitekter
Lekplats med klätterställning, rutschkana och sandlåda
Parkleken Gulsippan
Rött hus med skylten Parkleken Gulsippan
Foto på parkleken Gulsippan
Två kaniner på gräsmatta
I parkleken Gulsippan finns kaniner
Närbild på svart lamm
I parkleken Gulsippan finns lamm
Park med träd, gräsmatta och linbana. Människor som leker.
I parkleken Gulsippan finns linbana

Kontakt

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad