Läktaren på Kristinebergs IP.
Läktaren på Kristinebergs IP. Foto: Mattias Ek.
Projekt Planerat

Upprustning av Kristinebergs IP

Kristineberg

Stockholms stad rustar upp Kristinebergs idrottsplats och anpassar anläggningen för damallsvensk fotboll. Tillgängligheten förbättras och idrottsplatsens historiska byggnader får en varsam renovering. Upprustningen beräknas bli klar vintern 2023.

Projektfakta

Kristinebergs idrottsplats, även kallad Krillan, invigdes i början av 1930-talet. Här har många friidrottstävlingar och fotbollsmatcher av nationell toppklass ägt rum under åren. Idag används idrottsplatsen av fotboll- och friidrottsföreningar för träning och tävlingar och av skolor inom idrottsundervisningen.

Del av Kungsholmens utveckling

Närliggande Stadshagen kommer omvandlas till en tätare stadsdel med nya bostäder, skola och förskola. Den nuvarande idrottsplatsen i Stadshagen planerar att byggas om, vilket innebär att en av de fullstora spelplanerna behöver flyttas. För att kunna möta behovet av idrottsytor planerar staden att bygga en ny 11-spelsplan i närheten och placering håller nu på att utredas. Som en del av detta kommer även Kristinebergs IP att få nya funktioner. Bland annat bygger vi om naturgräsplanen till konstgräsplan med värmepist. Det gör det möjligt att förlänga säsongen och skapa fler träningstider för barn och ungdomar i norra innerstaden.

Anpassning för damallsvenskan

Kristinebergs IP är i stort behov av upprustning och under åren har det endast gjorts mindre underhållsåtgärder. För att idrottsplatsen även i framtiden ska vara en plats för elit- och breddfotboll, friidrott och skolidrott ger vi den en rejäl upprustning.

 • Vi anpassar anläggningen så den uppfyller arenakraven för damallsvenskan.
 • Vi anlägger en ny spelplan med konstgräs och värmepist.
 • Runt spelplanen installerar vi granulatfällor i brunnarna för att fånga upp mikroplatser.
 • Planen får ny belysning och master.
 • Vi gör nya teknikytor för längdhopp, höjd, stav och kula.
 • Ny allväderbeläggning på löparbanorna.
 • Vi bygger en ny garage- och personalbyggnad med tillhörande upplagsytor för att klara den dagliga driften av idrottsplatsen. Byggnaden kommer få grönt växttak.
 • Måldomartornet och läktarbyggnaden renoveras och tillgänglighetsanpassas.
 • Vi bygger om omklädningsrum och toaletter för att möjliggöra anläggningens tillgänglighetsanpassning. Även utomhusmiljöerna tillgänglighetsanpassas.
 • Vi byter ut de tekniska installationerna i byggnaderna vilket gör anläggningen mer energieffektiv.
 • Under arbetena tar vi bort miljöfarliga ämnen som kan finnas i material och installationer i byggnaderna.
 • Vi installerar laddstoplar för stadens eldrivna drift- och arbetsfordon.

Arbetena kommer utföras med stor hänsyn till byggnadernas höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Tidplan

Projektet beräknas starta i början av 2022 och färdigställs vintern 2023. Under arbetena kommer idrottsplatsen vara stängd.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Kontakt

Olle Henriksson

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Maria Klavdianou Lundell

Idrottsplanerare, Idrottsförvaltningen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad