Norrmalmstorg i sommartid.
Projekt Genomfört

Upprustning av Norrmalmstorg

Norrmalm

Vi har rustat upp Norrmalmstorg med nya möbler och skapat öppna gångstråk, för en mer tillgänglig och attraktiv mötesplats.

Projektfakta

En mer öppen, tillgänglig och attraktiv mötesplats

Nya möbler

De gamla granitmurarna, som var i dåligt skick, är ersatta av nya bänkar i oljad ask som placerats i soliga lägen.

Fler cykelparkeringar

Vi har placerat cykelparkeringarna längs den västra och den östra sidan av torget. Cykelparkeringarna har kompletterats med drygt 20 nya cykelpollare.

Öppna gångstråk

Vi har skapat öppna gångstråk genom att ta bort de gamla granitmurarna och flyttat på cykelparkeringar och ventilation som tidigare var placerade mitt framför passagen från Biblioteksgatan.

Bättre trädmiljö

Ett av de två kastanjeträden som fanns på torget var i dålig kondition, och underlägsen den större kastanjen, enligt bedömning av arborist och stadsträdgårdsmästare. Genom att ta bort det trädet får nu den kvarvarande kastanjen möjlighet att utvecklas och ta den plats det behöver. Kastanjen har fått en ny växtbädd och en generös sittbänk runtom.

Högre trafiksäkerhet

Vid Smålandsgatan uppstod tidigare konflikter mellan otillåten biltrafik och gående på väg mellan torget och Biblioteksgatan. För att hindra den otillåtna biltrafiken och göra det säkrare för gående har vi placerat ut nya bänkar och pollare längs med gångbanan.

Nya öppna ytor

Så småningom ska torghandeln placeras i ett samlat läge i nordvästra hörnet mot Smålandsgatan. Det skapar nya öppna ytor som möjliggör för evenemang.

Tidigare trångt med otillåten trafik

Norrmalmstorg är en centralt belägen plats där många stockholmare passerar varje dag. Torget kunde förut upplevas som trångt och övermöblerat, och gångstråken hindrades av sittplatser och cykelparkeringar. Dessutom förekom otillåten biltrafik kring torget. Nu har vi rustat upp torget med nya möbler, skapat öppna gångstråk och förändrat trafiklösningen för att skapa en mer tillgänglig och attraktiv mötesplats.

Rustades upp 2015–2016

Upprustningen påbörjades hösten 2015 och blev klar våren 2016.

Samarbete mellan staden och fastighetsägare

Stockholms stads trafikkontor är byggherre för projektet. Projektet finansieras av Stockholms stad samt fastighetsägarna Hufvudstaden, SEB Trygg Liv och Anders Bodin Fastigheter.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad