Hotellet sett från ena gavelsidan. En plats på vardera sida är markerad. Där föreslås ny bebyggelse.
Två platser, på båda sidor befintligt hotell, föreslås för ny bebyggelse, se gula markeringar.
Projekt Planerat

Utbyggnad av befintligt hotell vid Globen

I Globenområdet planeras för en tillbyggnad till befintligt hotell, Quality Hotel Globe. Planförslaget ska möjliggöra evenemangshotell med hotellrum, konferensytor, restauranger och kaféer.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen för fastigheten Arenan 1 är att möjliggöra en tillbyggnad till befintligt hotell, Quality Hotel Globe, och bidra till en fortsatt utveckling av Söderstaden. Förslaget ska möjliggöra ett evenemangshotell med hotellrum, konferensytor, restauranger och kaféer.

Syftet är också att skapa stadskvaliteter i utemiljön. Två platser, söder respektive norr om befintlig hotellbyggnad, föreslås för ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska vända sig mot Nynäsvägen och Arenaslingan och bidra till mer attraktiva och trygga offentliga rum.

Omfattning och volymhantering av den nya bebyggelsen ska studeras inledningsvis i planarbetet. Den nya bebyggelsen ska ha ett medvetet och respektfullt förhållningssätt till Avicii Arena och bidra till att Globenområdets unika karaktär och identitet förstärks. Bebyggelsen ska ha en hög arkitektonisk kvalitet, placeras med en medvetenhet om platsens förutsättningar och struktur och anpassas till stadssiluetten.

Tidplan

  • Start-PM beslutat: november 2021
  • Samråd: kvartal 2, 2023
  • Granskning: kvartal 2, 2024
  • Antagande: kvartal 4, 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Duarte

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad