dcsimg
Perspektivbild på centrala delarna av torget. Sweco.
Perspektivbild på centrala delarna av torget. Sweco.
Projekt Genomfört

Utveckling av Hässelby strand centrum

Hässelby Strand

I Hässelby strand centrum har ett nytt centrum byggts med nytt torg, ny rondell och plats för återvinning samt nya bostäder och lokaler.

Projektfakta

200 nya bostäder och lokaler

Centralt i Hässelby strand har cirka 200 bostäder byggts. De sista lägenheterna håller nu på att färdigställas i kvarteret Myntkabinettet. Arbetena beräknas vara avslutade under våren 2019. Byggaktör för bostäderna är ALM Equity.

Stockholms stad har byggt torg, rondell och plats för återvinning

Exploateringskontoret  har anlagt ett nytt torg, Maltesholmstorget, som ligger söder om Fyrspannsgatan och norr om Hässelby strands kyrka. Öster om kyrkan, längs med Maltesholmsvägen har en återrvinningsstation byggts. Stockholm stad har också byggt en rondell med stenbeläggning vid korsningen Maltesholmsvägen och Aprikosgatan. 

Stadens arbeten med Maltesholmstorget, återvinningsstationen och rondellen besiktigades 12 juni 2019 och därmed är byggnationen avslutad.

 

Bildgalleri

Illustrationsplan. Sweco.
Illustrationsplan. Sweco.
Perspektivbild på centrala delarna av torget. Sweco.
Perspektivbild på centrala delarna av torget. Sweco.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lilly Lwam Abraham

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anders Severin

Byggledare, Ramböll AB

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad