Projekt Genomfört

Utveckling av Hässelby strand centrum

Hässelby Strand

I Hässelby strand centrum har ett nytt centrum byggts med nytt torg, ny rondell och plats för återvinning samt nya bostäder och lokaler.

Projektfakta

200 nya bostäder och lokaler

Centralt i Hässelby strand har cirka 200 bostäder byggts. Byggaktör för bostäderna är ALM Equity. Inflyttning i de sista husen ägde rum våren 2019. 

Stockholms stad har byggt torg, rondell och plats för återvinning

Exploateringskontoret har anlagt ett nytt torg, Maltesholmstorget, som ligger söder om Fyrspannsgatan och norr om Hässelby strands kyrka. Öster om kyrkan, längs med Maltesholmsvägen har en återvinningsstation byggts. Stockholms stad har också byggt en rondell med stenbeläggning vid korsningen Maltesholmsvägen och Aprikosgatan. 

Stadens arbeten med Maltesholmstorget, återvinningsstationen och rondellen besiktigades 12 juni 2019 och därmed är byggnationen avslutad.

 

Bildgalleri

Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Illustrationsplan. Sweco.
Illustrationsplan. Sweco.
Perspektivbild på centrala delarna av torget. Sweco.
Perspektivbild på centrala delarna av torget. Sweco.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av detaljplanen och alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad