Medborgardialog om Medborgarhusets utveckling

Medborgardialog om Medborgarhusets utveckling

Den 5-6 december 2014 genomförde vi en medborgardialog om Medborgarhusets utveckling. En grundförutsättning för projektet är att husets ändamål, med verksamheter inom kropp, själ och bildning, ska bestå.

Med utgångspunkt från detta ställde vi två frågor:

  • Vad är bäst med Medborgarhuset och viktigt att bevara?
  • Vad skulle få dig att besöka Medborgarhuset oftare än idag?

Det var drygt 200 personer, som lämnade in skriftliga synpunkter, tankar och idéer om framtiden. Andra nöjde sig med att studera förslaget och få information om projektet. Synpunkterna handlar både om husets utveckling och om de enskilda verksamheternas utveckling. Tydligt är att medborgarna värnar om biblioteket och Forsgrenska badet och att dessa verksamheter ska bli kvar i huset. Många efterfrågar också ett café eller liknande i Medborgarhuset.

Sammanfattningsvis var medborgarna mycket positiva till utvecklingsplanerna.

Projektledningen går nu igenom inkomna förslag och synpunkter och kommer sedan, i samband med politiskt beslut om genomförande, redovisa vilka förslag som kan beaktas inom ramen för projektet.

Sammanställning Medborgardialog 141205-06

Uppdaterad