Illustration med markerad föreslagen vaktkur.
Projekt Pågående

Vaktkur vid Saudiarabiska ambassaden

Östermalm

Förslag till detaljplan för att kunna bygga till en vaktkur och en mindre ekonomibyggnad på fastigheten Ambassadören 5 där den Saudiarabiska ambassaden ligger.

Projektfakta

Två mindre tillbyggnader på Saudiarabiska ambassaden

Royal Embassy of Saudi Arabia vill bygga en vaktkur på fastighetens tomt mot Dag Hammarskjölds väg. Vaktkuren ska fungera som både entré och säkerhetskontroll. De vill även bygga till en mindre ekonomibyggnad i den nordvästra delen av fastigheten.

Ambassadören 5 ligger i Diplomatstaden på Östermalm. Bebyggelsen är blåklassad enligt Stadsmuseet vilket innebär att stor hänsyn ska tas till den befintliga byggnaden. De nya byggnaderna byggs därför med variation i tegel- och fogfärg för att smälta in i den befintliga miljön.

I förslaget ändras även fastighetens användning från att vara endast för bostadsändamål till att vara för både bostads- och kontorsändamål så att ambassadens verksamhet kan bedrivas.

Tidplan

  • Start-pm 22 september 2016
  • Samråd 21 december 2016 – 5 februari 2017
  • Granskning 17 maj - 14 juni 2017
  • Antagande kvartal 3 2017
  • Laga kraft 21 november 2017

Ägare

Fastigheten Ambassadören 5 ägs av Royal Embassy of Saudi Arabia. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad