Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Valhallavägens gräsförsök

Just nu pågår ett test av nya växtbäddar i Valhallavägens lindallé.

Projektfakta

Här testar vi framtidens gräsytor

2015–2017 gjordes en upprustning av Valhallavägens lindallé. Upprustningen var ett pilotprojekt där vi testade olika växtbäddar. Målet var att finna en lösning som långsiktigt fungerar för både träd och gräsytor i en utsatt stadsmiljö.

Växtbäddarna har fungerat väl för träden men mindre bra för gräsytorna. Det beror på att gräsytorna utsätts både för starkt slitage och regnskugga från träden.

För att hitta en bättre lösning för gräsytorna anläggs nu en mindre försöksyta. På den kommer vi testa och utvärdera tre alternativa gräsuppbyggnader. Den gräsuppbyggnad som fungerar bäst kommer att användas vid den ombyggnad av gräsytorna som planeras till hösten.

Om växtbäddarna

Växtbäddarna är uppbyggda av makadam med biokol, vilket ger en växtbädd med väldigt hög porositet. Den höga porositeten är precis vad man önskar för träd, eftersom de är i stort behov av både ett välfungerande syreutbyte och dagvatteninfiltration.

Du kan hitta mer information om växtbäddar och arbetet med träd på stadens webbplats:

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad