dcsimg
illustration från förskolegården
Vy från förskolegården/Gamlebygången. Rinkeby Allé. Bild: MAF Arkitektkontor
Projekt Planerat

Vård- och omsorgsboende i Rinkeby

Rinkeby

Förslag till detaljplan för ett vård- och omsorgsboende med 90 boendeplatser samt en utbyggd förskola. Förslaget berör fastigheten Kvarnvalsen 1 med mera.

illustration från förskolegården
Vy från förskolegården/Gamlebygången. Rinkeby Allé. Bild: MAF Arkitektkontor
illustration sedd från Rinkeby Allé
Vy från Rinkeby Allé. Bild: MAF Arkitektkontor
illustration sedd från förskolegården
Vy från förskolegården/Gamlebygången. Rinkeby Allé. Bild: MAF Arkitektkontor
tecknad karta över planområdets läge i östra Rinkeby
Planområdets läge i östra Rinkeby

Projektfakta

90 lägenheter och utbyggd förskola

Förslaget innebär att det kan byggas 90 lägenheter i flerbostadshus. Husen kommer att bli fem till sex våningar, delvis i suterräng. På de fem översta våningarna planeras boendeplatser med tillhörande gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Entréer, personal- och teknikutrymmen samt förråd placeras mot Rinkeby Allé.

Lägenheterna blir hyresrätter och hela byggnaden kommer att hyras ut till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Utöver nya bostäder gör planen det möjligt att  förskolan Gamlebyplan 3:s gård utökas mot Rinkeby allé och mot Gamlebyplan. Förskolans byggnad påverkas inte, men gården kommer att göras om och bli större. 

Området ligger ca 400 meter från Rinkeby centrum och tunnelbanan och är en del av detaljplan Rinkeby 4:1.

Blandade och goda boendemiljöer för alla

Planförslaget är en del av en mer omfattande förnyelse av stadsbilden i Rinkeby, precis som omvandlingen av Rinkebygången.  Den nya byggnaden bidrar till att göra gatan mer levande med större uppsikt, orienterbarhet och upplevd trygghet.

Förslaget stämmer väl överens med strukturplanen för Rinkeby Allé, liksom med Vision Järva 2030 avseende stadsutvecklingsteman såsom ”utveckla de centrala stråken” och ”länka samman stadsdelarna”.

Projektets tidplan

Den beräknade tidplanen är följande:

  • Start-PM andra kvartalet 2015
  • Granskning första kvartalet 2016
  • Antagande andra kvartalet 2016
  • Samråd 5 december 2017 till 16 januari 2018
  • Granskning 23 januari till 20 februari 2019. Planförslaget visas under granskningstiden i Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Micasa vann markanvisningen

Micasa Fastigheter i Stockholm AB har fått markanvisning för driften av vård- och omsorgsboende inom del av Akalla 4:1 och Kvarnvalsen 1. Planavtal sker med AB Svenska Bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad