Flygbild över Värtapiren.
Värtapiren. Bild: Stockholms Hamnar
Projekt Genomfört

Värtapiren

Gärdet

Värtapiren har utökas med cirka 67 000 kvadratmeter (13 fotbollsplaner) och Värtabassängen med 17 000 kvadratmeter. Längs de nya landområdena har 1 200 meter ny kaj anlagts vilket innebär att Värtahamnen omfattar cirka 131 000 kvadratmeter. Totalt har hamnen fem färjelägen.

Projektfakta

Den 17 december 2009 beslutade exploateringsnämnden att godkänna genomförandet av exploatering inom detaljplanen för Värtapiren. Utbyggnaden innebär en investering på drygt två miljarder kronor. 

Värtapiren har utökas med cirka 67 000 kvadratmeter (13 fotbollsplaner) och Värtabassängen med 17 000 kvadratmeter. 1 200 meter ny kaj har anlagts vilket innebär att Värtahamnen omfattar cirka 131 000 kvadratmeter. Totalt har hamnen fem färjelägen.

Utbyggnaden av Värtapiren ger en modern och mer effektiv hamnanläggning och skapar plats för bostäder, kontor och handel. Att hamnens verksamhet koncentreras till piren är också positivt med avseende på de säkerhetsbestämmelser som finns för hamnverksamheten.

Utbyggnaden omfattar totalt 85000 kvadratmeter ny mark med ny passagerarterminal. Läs mer om den nya Värtaterminalen.

Tidplan

Hamnens utbyggnad av Värtapiren började sommaren 2013 och var klart i slutet av 2016.

Värtaterminalen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad