Nya Värtaterminalen

Visionsbild Värtaterminalen. Bild: Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar har byggt en ny passagerarterminal, framtagen av Arkitektkontoret C.F. Möller, som öppnades sommaren 2016. Terminalen är 16 000 kvadratmeter stor och fyra våningar hög med avgångs- och ankomsthall, lager och kontorslokaler, café och restaurang.

Sol, vind och vatten

En självklarhet i byggandet av terminalen är att den svarar upp mot de höga krav som ställs på utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden. Solceller kan försörja byggnaden och terminalgångarna med elenergi. Sjövatten och solenergi kan användas för både värme och kyla. Gröna tak kan ta hand om dagvatten och omvandla koldioxid till syre. Vindkraft kan användas för exempelvis laddning av personalfordon. Energiförbrukningen för terminalen beräknas bli lägre än 35 kWh per kvadratmeter.

Utbyggnaden av Värtapiren omfattar totalt 85 000 kvadratmeter ny mark med ny passagerarterminal. Ytterligare information finns på Stockholms hamnars webbplats.

Värtaterminalen, Stockholms Hamnars webbplats

Bildgalleri

Värtaterminalen. Bild: Exploateringskontoret
Värtaterminalen från hamnplanen. Bild: Stockholms Hamnar
Stockholms Hamnars passagerarterminal i Värtahamnen. Bild: Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson

Uppdaterad