dcsimg
Vasa Reals skolgård
Vasa Reals skolgård
Projekt Planerat

Vasa Real byggs om

Vasastaden

Vasa Real byggs om för att kunna ta emot fler elever och får en ny delbar idrottssal.

Projektfakta

Vasa Real blir F–9-skola med integrerad förskola

Idag består Vasa Real av två skolbyggnader för årskurs 4 till 9. För att möta trycket på skolplatser i området kommer skolan att göras om för att kunna ta emot elever från och med förskoleklass till och med årskurs 9. Dessutom kommer skolan att innehålla en förskola med nio avdelningar och plats för 162 barn.

För att de nya årskurserna och förskolan ska få plats kommer SISAB att riva förskolan som finns på skolgården idag och ersätta den med en ny byggnad. Den nya byggnaden kommer att ha en yta på totalt 7853 kvm.

I och med att SISAB bygger om skolan får den även en delbar idrottssal med åtta stycken omklädningsrum. Idrottssalen kommer skolan att dela med andra kommunala skolor i närheten.

Fler skolplatser behövs när stadsdelen växer

Behovet av skolplatser på Norrmalm ökar i och med att fler bostäder byggs och allt fler flyttar till stadsdelen. När Vasa Real står färdig kommer skolan att kunna ta emot 510 fler elever än idag. Totalt kommer det att finnas plats för 1320 elever från förskoleklass till årskurs 9 på skolan.

Byggtid 2017–2020

Arbetet med skolan började i juli 2017. Planen är att skolan ska stå färdig år 2020.

Byggherre

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad