Vasa Reals skolgård
Vasa Reals skolgård
Projekt Pågående

Vasa Real byggs om

Vasastaden

Vasa Real byggs om för att kunna ta emot fler elever och får en ny delbar idrottssal.

Projektfakta

Vasa Real blir F–9-skola med integrerad förskola

Idag består Vasa Real av två skolbyggnader för årskurs 5 till 9. För att möta trycket på skolplatser i området kommer skolan att göras om för att kunna ta emot elever från och med förskoleklass till och med årskurs 9. Dessutom kommer skolan att innehålla en förskola med nio avdelningar och plats för 162 barn.

För att de nya årskurserna och förskolan ska få plats har SISAB rivit förskolan som funnits på skolgården liksom skolans tillfälliga paviljong. En ny byggnad uppförs där förskolan tidigare låg. Den nya byggnaden kommer att ha en yta på totalt 7853 kvadratmeter.

Skolan kommer även få en delbar idrottssal med åtta omklädningsrum. Idrottssalen kommer skolan att dela med andra kommunala skolor i närheten.

Fler skolplatser behövs när stadsdelen växer

Behovet av skolplatser på Norrmalm ökar i och med att fler bostäder byggs i Hagastaden och allt fler flyttar till stadsdelen. Utbyggnad av Vasa Real syftar till att ta emot delar av denna elevökning. När Vasa Real står färdig kommer skolan att kunna ta emot 510 fler elever än idag. Totalt kommer det att finnas plats för 1320 elever från förskoleklass till årskurs 9 på skolan.

Byggtid 2019–2023

Arbetet med skolan började i juli 2017 genom evakuering av förskolan och rivning av förskolelokal och paviljong. Meningen var att bygget av den nya lokalen skulle påbörjas hösten 2017, men med anledning av överklaganden, har projektet inte kunnat starta. Bygglov och trädfällning är nu godkända och bygget påbörjas under senhösten 2020. Med en beräknad färdigställandetid på 3½ år beräknas lokalerna stå klara 2023.

Byggherre

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad