Vasaparkens nya entré med förslag på ny skulptur. Illustration av Tengbom arkitekter.
Projekt Pågående

Vasaparkens nya entré

Vasastan

Vasaparken får en ny entré från Torsgatan.

Projektfakta

En ny entré och plats för vistelse

Utmed Torsgatan mittemot Bonnierhuset skapas en platsbildning och en ny entré till Vasaparken. En entré som ska bidra till ett ökat flöde och därmed en tryggare gatu- och parkmiljö. Entréplatsen ska bjuda in till både vila och aktivitet genom sittmöjligheter i möbler och gradänger som klättrar uppför slänten från Torsgatan. Dessa gradänger har även funktionen som ”trappsteg” för att kunna ta sig vidare upp i parken. Under sommarhalvåret ligger platsen i ett fint solläge som skapar möjlighet till picknickluncher och kaffepauser. Tanken är att platsen också ska kunna nyttjas för utställningar och konstnärliga inslag.

Tidplan 

Arbetet med den nya entrén kommer att starta våren 2020 och planeras att färdigställas under året. Under byggtiden kommer den befintliga trappan i området att vara avstängd. 

Ansvarig

Projektet genomförs i ett samarbete mellan Bonnier fastigheter och Stockholms stad, genom Norrmalms stadsdelsförvaltning och trafikkontoret.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad