• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Åtgärder för gående och bättre beläggning på Rörstrandsgatan

Vasastan

Nu planerar Stockholms stad att göra det lättare och trevligare att gå längs Rörstrandsgatan. Projektet omfattar sträckan mellan Sankt Eriksgatan och Norrbackagatan.

Rörstrandsgatan är en bostadsgata i norra innerstaden med många kaféer, restauranger och butiker som lockar besökare. Gatan har koppling vidare mot Hagastaden i nordväst via Norrbackagatan och mot Karlbergs slott i väster via en gång- och cykeltunnel samt bro över spårområdet och Klarastrandsleden.

Sedan 2016 är gatan en av stadens fem återkommande sommargågator. I trafiknämndens budget för 2024 står det att återkommande sommargågator om möjligt ska göras permanenta.

Bättre framkomlighet för gående

Gatan ska bli ännu mer attraktiv att visas på, bland annat genom att sträckan mellan Birkagatan och Norrbackagatan regleras som gågata. Att bredda gångbanan på första kvarteret väster om Sankt Eriksgatan, fram till Birkagatan, kommer även att ge mer utrymme och bättre framkomlighet för gående.

Cyklar och bilar behåller samma framkomlighet

Ingen cykelbana anläggs, på grund av det begränsade utrymmet mellan uteserveringarna. Cyklister fortsätter alltså att färdas i blandtrafik, precis som idag.

Dagens breda körbana smalnas av, för att ge plats åt den bredare gångbanan mellan Sankt Eriksgatan och Birkagatan. Den nya bredden på körbanan blir cirka 6,5 meter mellan parkerade bilar. Åtgärden bedöms inte påverka framkomligheten.

Planerade åtgärder

 • Sträckan mellan Birkagatan och Norrbackagatan regleras som gågata.
 • För att skapa tydliga entréer till gågatan byggs upphöjda korsningar i början och slutet av gågatan.
 • Den norra gångbanan mellan Sankt Eriksgatan och Birkagatan breddas till cirka sex meter.
 • Gatumöbler i form av sittplatser och fordonshinder kommer placeras ut på gågatudelen av Rörstrandsgatan, samtidigt som plats lämnas för uteserveringar.
 • Den ojämna markbeläggningen på gångbanorna mellan Birkagatan och Norrbackagatan kommer att bytas. Då blir det bättre tillgänglighet och komfort för gående.
 • Ojämn markbeläggning i körbanan kommer att åtgärdas, mellan Sankt Eriksgatan och Norrbackagatan.

Planerade ledningsarbeten längs Rörstrandsgatan

Under 2024 och 2025 planeras flera större ledningsarbeten längs Rörstrandsgatan. Trafikkontoret påbörjar därefter arbetet med att byta beläggningen med att också reglera om del av Rörstrandsgatan till gågata. För att minska påverkan på boende och verksamheter kommer trafikkontoret och ledningsbolagen att planera och samordna arbetena i projekten.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut juni 2024
 • Preliminärt genomförandebeslut våren 2025
 • Byggstart tidigast sommaren 2025, så snart ledningsarbeten på Rörstrandsgatan avslutats.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Vasastan

Uppdaterad