Föreslagen fasad mot Karlbergsvägen
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus på Karlbergsvägen

Vasastan

Planförslag som innebär att ett befintligt kontorshus inom fastigheten Kadetten 29 på Karlbergsvägen rivs och ersätts med ett nytt flerbostadshus med cirka 87 lägenheter och lokaler i bottenvåning. Innergården rustas upp med ytor för lek och social samvaro.

Projektfakta

Kontorshus rivs och nya bostäder byggs

Kadetten 29 ligger på Karlbergsvägen 77 i Vasastan. Planförslaget innebär att ett flerbostadshus med cirka 87 lägenheter kan byggas på fastigheten. Flertalet av lägenheterna får fönster i två väderstreck och balkonger mot gården.

Ny innergård

Planen innebär också en upprustning av innegården som nyttjas av flera fastigheter. På bostadsgården uppförs ytor för lek och social samvaro. Tanken är att den nya gårdsmiljön ska tillföra ett lyft för hela kvarteret och inte bara den egna fastigheten.

Huset anpassas till befintlig bostadsmiljö

Fastighetsägaren önskar riva befintligt kontorshus då det inte har bra tekniska och planmässiga förutsättningar för en omvandling till bostäder. 

Utformningen och placeringen av den planerade byggnaden passar väl in i den befintliga bebyggelsemiljön som främst är bostadsbebyggelse. Service i form av restauranger, caféer och butiker finns i närheten.

Tillgången till kollektivtrafik är mycket god med närhet till Karlbergs pendeltågsstation, S:t Eriksplans tunnelbanestation och bussar. Planen bidrar till att öka bostadsutbudet i Stockholms innerstad. 

Tidsplan

Planen hanteras med standardförfarande enligt följande preliminära tidsplan:

  • Start-PM juni 2016
  • Plansamråd mars-april 2017
  • Granskning augusti-september 2017
  • Antagande kvartal 4 2017
  • Detaljplanen vann laga kraft 21 juni 2018

Hitta hit

Fastighetsägare

Scandinavian Property Group (SPG).

Vy från nordöst, över föreslagen bebyggelse (Niras arkitekter).

Kontakta oss

Fyll i formuläret eller ring stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 500

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad