En skolbyggnad och skolgård med barn i rörelse, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Västertorpsskolan har byggts ut

Västertorp

Västertorpsskolan har fått ytterligare en byggnad för att rymma fler elever.

SISAB har färdigställt byggprojekt vid Västertorpsskolan för att öka antalet platser för fler elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Efter ombyggnaden kan skolan ta emot fyra klasser i varje årskurs istället för de tidigare tre.

En ny byggnad i fyra våningar har uppförts i nordöstra delen av skolgården. På tre av planen finns hemvister för fyra klasser per plan med fritidshem för de yngre barnen. På första våningen finns skolans nya kök och matsal. 

I den äldre skolbyggnaden har köket omvandlats till ett centralt personalrum. När matsalen flyttades till den nya byggnaden blev det möjligt att använda det tidigare köket som yta för fritidsaktiviteter. Dessutom kan lärarna i de intilliggande ämnessalarna för musik, slöjd och bild använda ytan i sin undervisning.

Möter behovet av skolplatser i stadsdelen

Stockholmarna blir fler och Västertorp fortsätter att vara populärt bland barnfamiljer. De kommande åren behöver Stockholms stad skapa fler skolplatser i stadsdelen. När skolan står färdig kommer den att kunna ta emot runt 840 elever istället för dagens 500.

Skolan färdigställd våren 2021

Hösten 2017 tog utbildningsnämnden beslut om att genomföra förslaget som färdigställdes våren 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggherre

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Projekt i Västertorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad