Visionsbild illustrerad av Cedervall Arkitekter
Projekt Genomfört

Västertorpsskolan byggs ut

Västertorp

Västertorpsskolan byggs om och får ytterligare en byggnad för att rymma fler elever.

Projektfakta

Plats för fler elever när skolan byggs ut

SISAB kommer att bygga ut och bygga om Västertorpsskolan för att öka antalet platser för elever från och med förskoleklass till och med årskurs 6. När skolan står klar kommer den att rymma fyra parallellklasser per årskurs istället för tre.

På skolgårdens nordöstra hörn bygger SISAB en ny byggnad i fyra plan. På tre av planen kommer det att finnas hemvister om fyra klasser per plan med fritidshem för de yngre barnen. På första våningen skapas skolans nya kök och matsal. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

I den äldre skolbyggnaden gör SISAB om köket till ett centralt placerat personalrum. När matsalen intill köket flyttar till den nya byggnaden blir det möjligt att använda ytan för fritidsverksamhet. Dessutom kan lärarna i de intilliggande ämnessalarna för musik, slöjd och bild använda ytan i sin undervisning.

Skolan behöver inte evakueras under byggtiden. Arbetet pågår parallellt med skolans verksamhet. När den nya byggnaden står klar kommer paviljongen på skolgården att tas bort.

Möter behovet av skolplatser i stadsdelen

Stockholmarna blir fler och Västertorp fortsätter att vara populärt bland barnfamiljer. De kommande åren behöver Stockholms stad skapa fler skolplatser i stadsdelen. När skolan står färdig kommer den att kunna ta emot runt 840 elever istället för dagens 500.

Skolan färdigställd våren 2021

Hösten 2017 tog utbildningsnämnden beslut om att genomföra förslaget som färdigställdes våren 2021.

Byggherre

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad