dcsimg
Projekt Pågående

Våtmarker utvecklas för grodor och andra groddjur

Grönare Stockholm etapp 3

Inom satsningen Grönare Stockholm pågår arbete med att utveckla våtmarker för att bevara den biologiska mångfalden.

Projektfakta

Våtmarker utvecklas

Planering inför arbetet pågår för följande platser.

Fagersjöskogen - Rågsveds friområde

Vid sjön Magelungen finns fina småvatten för groddjur men mellan Magelungen och Fagersjöskogen går den tungt trafikerade Magelungsvägen. Lite längre från sjön finns det färre vatten att vara i om man är groda.

Därför stärker Stockholms stad dammar och våtmarker som finns vid Magelungsvägen och gör grodtunnlar under vägen så att grodor och andra smådjur kan komma fram på en säkrare sätt. På sikt ger det grodorna möjlighet att sprida sig i söderort.

Grimsta naturreservat

I Grimsta naturreservat fanns förut den fågelrika sjön Vipsjön, mellan Mälarens strand och Kyrksjön. Vipsjön fylldes igen för 60 år sedan. Nu hoppas vi att den kan återuppstå genom att vi utvecklar våtmarkerna till nytta för grodor och även fåglar.

Riksby och Lillsjön

Grod- och kräldjur övervintrar i området. Det kan bli plats för fler genom att övervintringsgropar grävs och döda trädstammar och grenar placeras ut. Övervintringsgropar är gropar fyllda med sten där grod- och kräldjur trivs. Det ska även bli en ny damm för groddjur och vatteninsekter intill Lillsjön.

 Foto: bild med två paddor Johan Pontén, bild med en padda Oliver Karlöf.

Stockholms gröna ytor och ekosystem

I Stockholms stads arbete med att ta fram en ny översiktsplan framgår det att det finns behov att förstärka Stockholms gröna infrastruktur och ekosystem. 

Tidplan

Projekten inom etapp 3 för ekosystem och grön infrastruktur genomförs 2019 -2022.

Läs mer om groddjur

Du kan läsa mer om stadens arbete med groddjur, våtmarker och ekmiljöer på miljöbarometern.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad