Projekt Genomfört

Växtbäddarna renoveras på Södra Agnegatan

Kungsholmen

Stockholms stad har tidigare beskurit träden på Södra Agnegatan. Nästa steg är att renovera trädens växtbäddar. Förutsättningarna för träden har under många års tid försämrats och rötterna har inte tillräckligt med utrymme. Några av träden kommer att bytas ut men de flesta kan stå kvar i nya växtbäddar.

Projektfakta

Nya växtbäddar tar hand om dagvattnet

De nya växtbäddarna med biokol och stenkross ger trädens rötter mer utrymme. Det gör möjlighet att fördröja dagvatten, vilket avlastar dagvattenledningssystemet och bevattnar träden. 

Stockholms stad har genom att utveckla och bygga växtbäddar fått träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö där det ofta är knappt med utrymme för rötterna. Träden blir starkare och friskare, träd och planering vackrare.

Biokol och dess positiva effekter

Biokol är kol som tillverkas av till exempel kvistar och grenar och används vid odling. Biokolet får växterna att må bättre och bidrar till att minska koldioxiden i luften. Biokolet håller vatten, näring och syre, det förbättrar syresättningen av marken vilket får träd och växter att växa bättre.

De nya växtbäddarna består av biokol och stenkross. De ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa. Samtidigt fördröjer de dagvattnet och kan därigenom avlasta dagvattenledningssystemet och minska risken för översvämning.

Tidplan

Arbetet startade sommaren 2019 och beräknas vara klart december 2019.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad