Projekt Genomfört

Växtbäddarna renoverades på Wittstocksgatan

Östermalm

Förutsättningarna för träden på Wittstocksgatan hade under lång tid försämrats, de saknade bra växtbäddar för att växa. Renoveringen skedde med träden kvar på gatan. Vi planterade också nya träd på sträckan.

Projektfakta

Nya växtbäddar tar hand om dagvattnet

De nya växtbäddarna med biokol och stenkross ger trädens rötter mer utrymme. Det ger möjlighet att fördröja dagvatten, vilket avlastar dagvattenledningssystemet och bevattnar träden.

Stockholms stad har genom att utveckla och bygga växtbäddar fått träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö där det ofta är knappt med utrymme för rötterna. Träden blir starkare och friskare träd och planteringarna vackrare.

Biokol och dess positiva effekter

Biokol är kol som tillverkas av till exempel kvistar och grenar och används vid odling. Biokolet får växterna att må bättre och bidrar till att minska koldioxiden i luften. Biokolet håller vatten, näring och syre, det förbättrar syresättningen av marken vilket får träd och växter att växa bättre.

Tidplan

Arbetet startade sommaren 2019 och blev klart december 2019.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad