dcsimg
Projekt Pågående

Växtbäddsrenoveringar och nya träd runt Rehnsgatan

Vasastan

Stockholms stad planterar träd och renoverar växtbäddar i avrinningsområdet till Rådmansgatans tunnelbanestation under 2018.

Projektfakta

Nya träd och renoverade växtbäddar förbättrar dagvattenhanteringen

Stockholms stad planterar nya träd på Rehnsgatan och på Kungstensgatan och Döbelnsgatan renoveras befintliga växtbäddar.

Rehnsgatan mellan Sveavägen och Döbelnsgatan får nya träd. På Luntmakargatan mellan Rehnsgatan och Markvardsgatan renoveras växtbäddarna för de befintliga träden. Nästa steg är att renovera växtbäddarna på Kungstensgatan mellan Sveavägen och Tulegatan och på Döbelnsgatan mellan Rehnsgatan och Odengatan.

Anledningen till detta är att dagvattenhanteringen i området behöver förbättras och att träden i området saknar bra växtbäddar.

De nya växtbäddarna består av biokol och stenkross. De ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa samtidigt som de ger möjlighet att fördröja dagvattnet och därigenom avlasta dagvattenledningssystemet. Det minskar också risken för översvämning.

 

 

 

Läs mer om stadens arbete med biokol

stockholm.se/trad

Tidplan

Arbetet på Rehnsgatan och Luntmakargatan påbörjas under maj och slutföras i december 2018. Kungstensgatan och Döbelnsgatan beräknas påbörjas under augusti och slutföras i december 2018.

Aktuellt område

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad