Projekt Genomfört

Växtbäddsrenoveringar och nya träd runt Rehnsgatan

Vasastan

Under 2018 har Stockholms stad planterat träd och renoverat växtbäddarna i avrinningsområdet till Rådmansgatans tunnelbanestation.

Projektfakta

Nya träd och renoverade växtbäddar förbättrar dagvattenhanteringen

Stockholms stad planterade nya träd på Rehnsgatan mellan Sveavägen och Tulegatan. På Luntmakargatan mellan Rehnsgatan och Markvardsgatan renoverades växtbäddarna för de befintliga träden. 

Anledningen till detta är att dagvattenhanteringen i området behövde förbättras och att träden i området saknade bra växtbäddar.

De nya växtbäddarna består av biokol och stenkross. De ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa samtidigt som de ger möjlighet att fördröja dagvattnet och därigenom avlasta dagvattenledningssystemet. Det minskar också risken för översvämning.

Skiss över gata och växtbädd

 

Läs mer om stadens arbete med biokol

stockholm.se/trad

Tidplan

Arbetet på Rehnsgatan och Luntmakargatan påbörjas under maj och slutfördes i december 2018.

Aktuellt område

Karta rehnsgatan

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad