dcsimg
Projekt Pågående

Växtbäddsrenoveringar och nya träd runt Rehnsgatan

Vasastan

Stockholms stad planterar träd och renoverar växtbäddar i avrinningsområdet till Rådmansgatans tunnelbanestation under 2018.

Projektfakta

Nya träd och renoverade växtbäddar förbättrar dagvattenhanteringen

Stockholms stad planterar nya träd på Rehnsgatan mellan Sveavägen och Tulegatan. På Luntmakargatan mellan Rehnsgatan och Markvardsgatan renoveras växtbäddarna för de befintliga träden. 

Anledningen till detta är att dagvattenhanteringen i området behöver förbättras och att träden i området saknar bra växtbäddar.

De nya växtbäddarna består av biokol och stenkross. De ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa samtidigt som de ger möjlighet att fördröja dagvattnet och därigenom avlasta dagvattenledningssystemet. Det minskar också risken för översvämning.

Skiss över gata och växtbädd

 

Läs mer om stadens arbete med biokol

stockholm.se/trad

Tidplan

Arbetet på Rehnsgatan och Luntmakargatan påbörjas under maj och slutförs i december 2018.

Aktuellt område

Karta rehnsgatan

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad